invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Meer verbondenheid en zelfredzaamheid gemeten met de Klanteffectvragenlijst

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Verschillende organisaties hebben voor het meten van effecten bij bewoners gebruik gemaakt van de Klanteffectvragenlijst. De vragenlijst is afgenomen bij deelnemers van verschillende typen projecten en activiteiten. Bijvoorbeeld bij de groeps- en inloopactiviteiten van het project Kansen & Zo (Welzijn Velsen / Beverwijk). De resultaten van de metingen onder deelnemers aan deze activiteiten laten een toename van de zelfredzaamheid en verbondenheid zien.

Momentmetingen bij Kansen & Zo

Het effect van de inloop- en groepsactiviteiten van Kansen & Zo is gemeten met behulp van de momentmeting. Dat wil zeggen dat na afloop van de activiteiten aan deelnemers is gevraagd welk effect zij ervaren. Er zijn vier metingen uitgevoerd met een verschillend aantal respondenten (n = 24, n=37, n= 48 en n= 48). Zo geeft een groot deel van de deelnemers aan Kansen & Zo aan dat zij door deelname aan de activiteiten:

 • meer dingen zelf regelen (variërend van 52% tot 79% van de respondenten)
 • beter voor zichzelf zorgen (variërend van 63% tot 83% van de respondenten)
 • genoeg mensen kennen die hen kunnen helpen (variërend van 44% tot 83% van de respondenten)
 • meer zelfvertrouwen hebben gekregen (variërend van 57% tot 88% van de respondenten)
 • beter om hulp durven te vragen (variërend van 65% tot 78% van de respondenten)

Hiermee blijkt de zelfredzaamheid van de deelnemers te zijn vergroot. Ook geven de respondenten aan dat zij meer verbondenheid ervaren na deelname aan Kansen & Zo: 

 • 46% tot 83% van de respondenten geeft aan zich meer gesteund te voelen door anderen
 • 65% tot 79% van de respondenten geeft aan vaker geholpen te worden als dat nodig is
 • 48% tot 67% van de respondenten geeft aan beter te weten hoe zij andere mensen kunnen helpen
 • 50% tot 71% van de respondenten geeft aan nu ook meer voor anderen te doen

Buurtonderzoek

Daarnaast is de Klanteffectvragenlijst gebruikt voor buurtonderzoek. De vragenlijst is op twee momenten in de tijd afgenomen bij een grote groep bewoners in Haarlem in het kader van een burenhulp initiatief(N= 504 en N= 349). De uitkomsten laten zien onder andere zien dat:

 • 83% van de bewoners wel eens iets voor buren doet
 • 69% van de bewoners aangeeft zelf dingen te doen om de buurt veilig en leefbaar te houden
 • 39% van de bewoners bekend is met het burenhulp initiatief

Ook in een buurt in Apeldoorn is een buurtonderzoek uitgevoerd met behulp van de Klanteffectvragenlijst. 261 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek onder andere dat:

 • 24% van de bewoners wel eens hulp kan gebruiken van buren
 • 27% van de bewoners zich wel eens zorgen maakt om iemand in de buurt
 • 43% van de bewoners aangeeft dingen voor anderen doet
 • 44% van de bewoners iets wil betekenen voor zijn of haar buren

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg