invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Mantelzorgbeleid Zorggroep de Vechtstreek

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wilt u als zorgorganisatie mantelzorgbeleid opstellen of aanpassen? Leer van het nieuwe beleid van Zorggroep de Vechtstreek. Zorggroep De Vechtstreek hecht veel waarde aan de samenwerking met mantelzorgers en kent daar al een lange traditie in.

De veranderende wet- en regelgeving vraagt om een intensivering van deze samenwerking. Dit was de basis van een herijking van de dagelijkse praktijk en het opstellen van mantelzorgbeleid. Dit mantelzorgbeleid van Zorggroep de Vechtstreek sluit aan bij de cliëntgerichte benadering die zij nastreeft in haar organisatie.

Ingrijpende veranderingen Langdurige zorg

De langdurige zorg staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. Zoals:

 • De overheid die zich terugtrekt en verwacht dat de cliënt voor een groter deel verantwoordelijkheid neemt – eventueel met ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers - voor haar eigen verzorging en welbevinden
 • Intramurale voorzieningen die alleen nog zorg bieden aan cliënten met een indicatie voor een van de hogere zorg zwaarte pakketten (zzp’s)
 • Vrijwilligers en mantelzorg die nauwer betrokken worden bij de zorg dan dat nu vaak het
  geval is

Zorggroep de Vechtstreek speelt met haar strategisch beleid 2013-2016 in op deze grote veranderingen in visie en financiering van de overheid. Een belangrijke leidraad in dit strategisch beleid is het werken met geïntegreerde zelfstandig organiserende teams die zowel in een intramurale setting (kunnen) werken als ook in de zorg thuis.

Hiermee vindt een flexibilisering plaats waarmee veranderingen in de vraag relatief eenvoudig kunnen worden opgevangen met meer flexibel inzetbare medewerkers. Vrijwilligers blijven hierbij een belangrijke rol vervullen. Mantelzorg krijgt dan een grotere rol toe bedeeld dan nu het geval is.

Inhoud mantelzorgbeleid

Deze publicatie omvat de volgende onderwerpen:

 • Strategische visie 2013-2016
 • Mantelzorg: juridische aspecten, werkzaamheden, aansprakelijkheidsrecht en aansprakelijkheidsverzekering
 • Het belang van mantelzorg
 • HET SOFA-model: samenspel met mantelzorg - SOFA = Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren, en Afstemmen
 • Mantelzorg in de praktijk: samenwerken en afstemmen, ondersteunen, en faciliteren
 • Mantelzorgbeleid: werk in uitvoering: informeren en bewust worden, uitvoering in de praktijk, en beleid vaststellen en evalueren

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg