invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kennisdossier 'Van beleid naar inkoop'

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met 3 grote transities op komst (Jeugdwet, Participatiewet en de nieuwe Wmo) is de vraag actueel wat het beleid is van gemeenten op het sociaal domein en hoe zij dat gaan invullen. De nieuwe situatie vraagt om nieuwe verhoudingen tussen de cliënt en burger, de zorginstellingen en de gemeenten. Met het kennisdossier ‘Van beleid naar inkoop’ wil Aandacht voor iedereen handvatten bieden aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties, zodat zij een zo goed mogelijke gesprekspartner zijn voor gemeenten over het Wmo-inkoopbeleid.

Nadruk op cliëntenperspectief

De nadruk in het document ligt op het cliëntenperspectief op de inkoopcriteria: wat zijn de aandachtspunten vanuit cliëntperspectief voor het inkoopbeleid? Van daaruit worden de verschillende rollen van de gemeente, de vormen van inkoop en de bekostigingsmodellen nader belicht.

Het document bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Schets van de maatschappelijke context (decentralisaties, Wmo en de verschuiving van rollen)
  • Prioriteiten vanuit het cliëntenperspectief
  • Uiteenzetting van 4 mogelijke rollen van de gemeente
  • Beschrijving van hoe deze rollen bepalend zijn voor de vormgeving van het inkoopbeleid
  • Overwegingen over de diverse vormen van inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief
  • Aanbevelingen voor cliëntenorganisaties, Wmo-raden en belangenbehartigers.

Het programma Aandacht voor iedereen

Het programma Aandacht voor iedereen heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en
belangenbehartigers. Eén onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede
voorbeelden uit de praktijk waarmee Wmo-raden en lokale belangenbehartigers hun adviesrol beter
kunnen vervullen als de gemeenten hun beleid ontwikkelen.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg