invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kamerbrief Consortia van innovatieve kleine aanbieders

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op 4 maart 2014 heeft staatssecreatris Van Rijn de brief 'Consortia van innovatieve kleine aanbieders' aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze brief geeft de staatssecretaris informatie over de wijze waarop consortia van (kleine) aanbieders kunnen worden ingezet in de onderhandelingen met de inkopende partijen.

Consortium van complementaire aanbieders

Na overleg met Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt geconcludeerd dat er geen bezwaren zijn om over te gaan tot het contracteren van consortia, zolang de consortia offensief zijn. Dat wil zeggen, zolang de vorming van een consortium er toe leidt dat inkopende partijen meer keuze krijgen - naast de bestaande grotere spelers - en een consortium wordt gevormd tussen complementaire aanbieders zodat integrale producten voor de cliënt en burger kunnen worden gerealiseerd, zoals door de inkopende partij is gevraagd.

Samenwerkingsvormen die er vooral op zijn gericht om de eigen belangen van de aanbieders te dienen, zoals het gezamenlijk verdelen van cliënten tussen de aanbieders of het gezamenlijk maken van prijsafspraken, waardoor de inkopende partij meer moet betalen, zijn niet toegestaan en kunnen op grond van de Mededingingswet worden beboet.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg