invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Transitiebureau Wmo stelde de handreiking persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo 2015  en de Jeugdwet op. Deze biedt informatie voor volwassenen, jeugdigen en hun ouders over het kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. De voorwaarden voor toekenning van een pgb en de wijze van uitbetaling veranderen namelijk door de nieuwe wettelijke regels.

Doel en inhoud

De handreiking is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het ontwikkelen van een eigen visie op het gemeentelijk pgb-beleid. Hij geeft inzicht in de wettelijke kaders en de beleidsruimte die gemeenten hebben bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Daarnaast zijn plannen, ideeën en tips van gemeenten opgenomen die al actief bezig zijn met de voorbereidingen, waardoor ook de praktische uitvoering van het pgb-beleid aan bod komt.

Specifieke wijzigingen

De handreiking beperkt zich tot de specifieke wijzigingen in de Jeugdwet en de Wmo 2015 die betrekking hebben op het pgb. Onderdelen die voor zowel zorg in natura (ZIN) als voor het pgb gelden, zijn niet opgenomen.

Daarnaast maakt de toegang tot voorzieningen in algemene zin geen onderdeel uit van de handreiking. Wel komt het overgangsrecht aan de orde, maar eind april 2014 verschijnt er ook een aparte publicatie met meer informatie over het overgangsrecht. Het rapport eindigt met een beschrijving van het trekkingsrecht voor het pgb op basis van de stand van zaken.

Betrokken partijen

De handreiking is opgesteld door Panteia in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De Transitiebureaus Jeugd en Wmo zijn betrokken bij de uitvoering van de opdracht. In de begeleidingscommissie zaten deskundigen van VWS, de VNG en Per Saldo.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg