invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Grijs is niet zwart-wit. Ambities van 55+

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het onderzoeksrapport van Medical Delta, een cluster van universiteiten en opleidingsinstituten, laat zien dat ouderen bereid zijn zelf actie te ondernemen bij het beheren van hun gezondheid.  

Medical Delta wilde met het onderzoek opvattingen, wensen en behoeftes van ouderen in beeld brengen ten aanzien van:

  • Werk
  • Wonen
  • Sociale contacten
  • Zelfredzaamheid

Binnen het onderzoek werden 650 Nederlanders tussen de 55 en 85 jaar bevraagd.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek toont onder andere de volgende resultaten:

  • Ouderen in de hoogste leeftijdscategorie zijn relatief vaak bezorgd over een scenario waarin de thuiszorg wegvalt
  • Ouderen zijn bereid zich voor te bereiden op toekomstige gezondheidsproblemen
  • Men had behoefte aan gedegen informatie, wanneer men als patiënt of partner taken zou overnemen die tot dusver vaak door zorgverleners worden vervuld

De resultaten zorgen voor de verzorgenden voor een nieuwe uitdaging: het ontwikkelen van betere handvatten voor zelfmanagement. Zo kunnen ouderen in de toekomst meer dingen zelf regelen.

Verbetering zelfredzaamheid

Een verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen kan eraan bijdragen de zorg haalbaar en betaalbaar te houden. Ook is het zo, schrijven de onderzoekers, dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid leidt tot betere perspectieven voor de ouderen. Daarom bekeken de onderzoekers in welke mate ouderen hieraan mee willen werken. Ouderen weten echter niet altijd hoe zij deze verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen.

Het concreet maken van nieuwe mogelijkheden om meer controle en verantwoordelijkheid voor de gezondheid te nemen, kan helpen bij de bereidheid tot zelfmanagement. Wanneer ouderen het gevoel hebben ‘recht te hebben’ op zorg kan dit een remmende factor zijn op het nemen van eigen initiatief bij gezondheidsproblemen.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg