invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Financiële haalbaarheid van zorghuisvesting op basis van gescheiden wonen en zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Dit onderzoek, in opdracht van Estea, richt zich op de komende veranderingen op het gebied van zorghuisvesting. Zo zal de bekostiging van vastgoed veranderen en zal bij intramurale instelling een deel van de nieuwe cliënten wegvallen.

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: 'Hoe kan een gebouw, ontwerp of locatie getoets worden op geschikt- en haalbaarheid, met het oog op gescheiden wonen en zorg?'

De probleemstelling is beantwoord in het rekenmodel. Hierin kan projectspecifiek worden gekeken naar de haalbaarheid vanuit de vastgoedexploitatie en de cliënt. Er is gebruik gemaakt van literatuur en verschillende interviews.

Conclusies

Aan de hand van het onderzoek en het ontwikkelde rekenmodel zijn verschillende conclusies getrokken. Deze conclusies worden in paragrafen van de thesis toegelicht:

  • Zwaardere zorg is niet de oplossing, instellingen dienen te consolideren waar mogelijk
  • Doelgroep voor seniorenwoningen neemt toe, kansen ontstaan voor nieuwe concepten
  • Budget van de cliënt wordt bepalend voor haalbaarheid van vastgoedontwikkelingen
  • Overheid moet bijspringen voor succesvolle realisatie seniorenwoningen
  • Toepassing huurkortingscorrectie niet in iedere situatie wenselijk

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg