invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Deelproject Riwis: regels schrappen bespaart veel geld

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Riwis benoemt in het deelproject 'Regeldruk Ambulante Zorg en Zorgtoeleiding' bureaucratische knelpunten. Vervolgens maakt de organisatie voorstellen voor het oplossen daarvan. Daardoor zal de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiering soepel verlopen, met behoud van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.

Het deelproject is in maart 2012 gestart en in februari 2013 afgerond. De doelstellingen zijn het verlagen van de werkdruk en het maken van meer ruimte voor de cliënt door regels te schrappen of te versoepelen.

Besparing

Teamleider André Stoop: ‘We hebben geïnventariseerd welke regels binnen de organisatie zijn gemaakt en welke regels van buitenaf worden opgelegd. Zo is een lijst gemaakt met regels die knelpunten voor een soepele praktijk vormen. Er bleken 8 interne regels die knellen en 17 externe. Vervolgens is een standaard kostenmodel gemaakt, per knelpunt en per medewerker. Conclusie: per afgeschafte regel is gemiddeld 60.000 euro per jaar te besparen!

Wat zijn dat voor regels? André Stoop: ‘Voorbeeld. We stellen nu 2 keer per jaar het begeleidingsplan bij. Dat hebben we onszelf destijds opgelegd. Maar het hoeft eigenlijk maar één keer per jaar. Ander voorbeeld. Met het programma MobiCare registreren we zowel directe en indirecte uren. Maar die indirecte uren leveren ons geen geld op. Waarom zouden we ze dan registreren? Niet registreren scheelt veel tijd en dus geld.’

Op grond van de ervaringen uit deze eerste pilot worden nu de andere onderdelen van Riwis doorgelicht op knellende regelgeving. Het ligt in de verwachting dat door die organisatiebrede sanering van regels veel geld in de knip kan blijven.

0-meting

De medewerkers van Riwis hebben 25 knelpunten gesignaleerd. De kosten die daarmee gemoeid zijn bedragen meer dan €125.000. De knelpunten zijn ingedeeld in 2 categorieën: rood (voegen geen waarde toe aan zorgproces en kunnen worden geschrapt) en oranje (voegen waarde toe maar kunnen anders). De meeste knelpunten (16) zijn informatieverplichtingen waarvan een groot deel (12) van buiten Riwis komen. De overige knelpunten (9) zijn inhoudelijke zorgverplichtingen. Daavan komen er 5 van buiten en 4 van binnen Riwis.

Reductievoorstellen

Het projectteam heeft zich als eerste gericht op het aanpakken van de 11 knelpunten die het grootste deel (83%) van de kosten opslokten. Dat waren punten met een (deels) interne herkomst. Daarvan konden er 3 geheel worden geschrapt: registratie niet-productieve uren, ontvangstbevestiging algemene voorwaarden en formulier naastbetrokkene. De andere knelpunten werden zodanig aangepast dat ze minder tijd kosten of minder frequent uitgevoerd hoeven te worden.

1-meting

Bij deze meting bleek dat de kosten voor de knelpunten met zo’n 60% gereduceerd zijn tot nog geen €30.000. De grootste winst (70%) zit bij de informatieverplichtingen. In mensuren gaat het om een besparing van 2.554 uur.

Indirecte effecten

Naast de gemeten kostenreducties zijn er ook indirecte effecten. Riwis koos er voor om deze te benoemen en niet in cijfers uit te drukken. Dat valt buiten het deelproject. De indirecte effecten bestaan vooral uit extra besparingen buiten de Ambulante Zorg en Zorgtoeleiding bij Riwis. Deze noemt men 2e orde effecten. Daarnaast zijn er neveneffecten als meer plezier in het werk, hogere productiviteit, betere kwaliteit en toegenomen cliënttevredenheid.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg