invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De 'e' van e-Health

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Uit het proefschrift ‘De ‘e’ van e-Health van Daan Dohmen blijkt dat er 5 stappen nodig zijn om moderne technologie in de zorg optimaal in te zetten én voldoende draagvlak te creëren binnen de organisatie. Dohmen verwerkte deze 5 stappen in zijn zogenoemde ‘E5-model’. Dit model moet een antwoord geven op de barrières die er zijn bij het invoeren van nieuwe technologie in de zorg.

E5-model

‘Een implementatie moet stap voor stap’, zegt Dohmen die zijn conclusie baseert op het onderzoeken van vele casussen. ‘Het E5-model beschrijft wie wanneer in het proces belangrijk is, zodat de energie van de betrokkenen op het juiste moment kan worden ingezet. In het begin zijn de zorgverleners – arts en verpleegkundige – cruciaal, meer nog dan patiënten. De patiënt volgt als co-creator, maar alleen als zorgverleners overtuigd zijn van het nut van een e-Healthtoepassing.’

5 fasen

Het E5-model beschrijft 5 fasen om technologie in de zorg in te zetten:

1. Exploreren
2. Experimenteren
3. Evalueren
4. Effectueren
5. Evolueren.

Het model zorgt ervoor dat 15 kritische succesfactoren bij de implementatie van e-Health in de juiste volgorde aan bod komen. Daarnaast wordt er bij het volgen van de stappen voor gezorgd dat dokter, verpleegkundige en hun patiënten co-creator worden in het proces van innovatie.

Voorkomen van onnodige investeringen

In het proefschrift toont Dohmen aan hoe zorgorganisaties op een optimale manier e-Health kunnen implementeren. ’Door het E5-model te volgen, worden zorgorganisaties behoed voor onnodige investeringen. Deze kunnen ontstaan bij een verkeerde aanpak of bij onrealistische verwachtingen in het begin van een traject. Zo is het de rol van managers om e-Health te initiëren en faciliteren, maar niet om het zorgproces opnieuw in te vullen.’

Cum Laude

Dohmen promoveerde cum laude met dit proefschrift aan de Universiteit van Twente. Dohmen innoveert nu zo’n 10 jaar in de zorg. Hij is oprichter van verschillende bedrijven die zich bezighouden met innovatie in de gezondheidszorg, zoals Focus Cura Zorginnovatie en PAL4. Dohmen is één van de sprekers tijdens het In voor zorg-najaarscongres 2013.

Bron: Focus Cura (externe link)

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg