invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Brochure ‘Weer grip op mijn leven’ over thuisbegeleiding

Gepubliceerd op:

Wat betekent thuisbegeleiding voor mensen met diverse, vaak complexe hulpvragen? In de brochure 'Weer grip op mijn leven' schetst Zorgbelang Zuid-Holland 8 portretten van mensen met thuisbegeleiding.

Hulp bij grip op eigen leven

Mensen met een complexe hulpvraag hebben vaak als gevolg van hun problematiek moeite met het hervinden van de eigen kracht en grip op hun leven, zoals het aanbrengen van structuur op verschillende leefgebieden. Thuisbegeleiding werkt preventief, wat voorkomt dat er op lange termijn beroep moet worden gedaan op specialistische zorg en ondersteuning. Thuisbegeleiding houdt rekening met de onderlinge samenhang van (veelal) complexe problematiek en leert mensen om te gaan met hun problemen of beperkingen. Ook kan thuisbegeleiding mensen naar de juiste zorg- of hulpverlening en/of voorzieningen begeleiden.

Samenwerking

Er liggen kansen om door vernieuwing en een integrale aanpak professionals daadwerkelijk inhoudelijk samen te laten werken. In een aantal gevallen is thuisbegeleiding al onderdeel van een sociaal wijkteam. De inzet van thuisbegeleiding leidt tot samenwerking met betrokken zorg- en hulpverleners, het versterken/opbouwen van het sociale netwerk en is een effectieve en relatieve goedkope vorm van ondersteuning.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg