invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Advies NZa over bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een advies opgesteld over de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging. Volgens de NZa is het nu niet goed mogelijk om preventieve zorg door de wijkverpleegkundige te betalen vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw).

Verpleging en verzorging

De regering heeft het voornemen om vanaf 2015 verpleging en persoonlijke verzorging thuis niet meer vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen. De minister vroeg de NZa om te adviseren over de bekostiging hiervan. Het uitgangspunt is dat meer zorg op maat en in de buurt geleverd wordt, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Preventieve zorg

De zorg aan een individuele cliënt is op verschillende manieren te betalen door zorgverzekeraars. De NZa beschrijft in haar rapport ‘Advies bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet’ 3 mogelijke modellen hiervoor.

Bij de collectieve, preventieve taken van de wijkverpleegkundige, zoals bijvoorbeeld de coördinerende en signalerende functie in de wijk, kan dat minder goed. Deze zorg is namelijk niet toe te rekenen aan individuele cliënten. Daarnaast is het wenselijk dat iedere zorgverzekeraar evenredig meebetaalt aan deze zorg. Dit is nu nog niet goed geregeld in de zorgverzekeringswet, aldus de NZa. 

De NZa adviseert dan ook om goed te kijken welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat ook deze preventieve zorg in de wijk wordt geleverd. Dit kan bijvoorbeeld door per regio één verzekeraar verantwoordelijk te maken voor de preventieve taken in de wijk.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg