invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Adempauze voor mantelzorgers - Handreiking respijtbeleid gemeenten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Transitiebureau WMO heeft een nieuwe handreiking uitgegeven voor gemeenten om hen handvatten te geven om de respijtzorg goed te organiseren.

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers, maar met de decentralisaties per 1 januari 2015 krijgen zij er in het kader van de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de nieuwe Jeugdwet meer ondersteuningstaken bij. Dichtbij de burger en diens sociale netwerk, ingebed in bestaande vormen van mantelzorgondersteuning, kan de gemeente respijtzorg effectiever en efficiënter inzetten, is de gedachte achter de decentralisatie. Daarbij is een samenhangend beleid voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg essentieel.

Maatwerk

Gemeenten kunnen op zoek naar andere (informele) vormen van respijtzorg waarmee ze maatwerk kunnen leveren. Daarmee kunnen ze beter tegemoet komen aan de behoeften van mantelzorgers. Het blijkt namelijk dat veel minder mantelzorgers daadwerkelijk een beroep doen op respijtzorg dan waar ze eigenlijk behoefte aan hebben.

Samenwerking

Met een passend respijtbeleid kunnen gemeenten samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, werkgevers en andere gemeenten in de regio bijdragen aan het voorkomen van overbelasting en uitval van mantelzorgers, zodat mensen prettig thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen omgeving, ook al hebben ze zorg en ondersteuning nodig.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg