invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Van regels naar mensen: Experiment regelarme instellingen in de praktijk - deel 3

Gepubliceerd op:

Regelarm organiseren gaat verder dan alleen het verminderen van administratieve lasten. Het draagt bij aan kostenbesparing, hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid, afbouw van overhead en meer ruimte voor de professional. In deze derde interviewserie vertellen 7 zorgaanbieders over hun Experiment regelarme instellingen.

Bestuurder Jan Duenk van Abrona ziet in de toekomst graag dat indicaties een veel langere geldigheid krijgen. Dit scheelt heel veel tijd op de werkvloer, die besteedt kan worden aan de cliënten.

'Wij zien dat we, samen met Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, meer zorg kunnen bieden, een betere beleefde kwaliteit is ontstaan en dat het tegen lagere kosten gebeurt', zegt Lita Berkhout, voorzitter Raad van Bestuur ActiVite.

Binnen het regelarme experiment ‘Zorgrijk – Regelarm’van Prisma  staat het geluk van de bewoners centraal. Peter Nouwens, bestuurder van Prisma, stelt zelfs: 'Door dat kwaliteitsniveau, het geluk van onze bewoners, na te streven, komen de bezuinigingen vanzelf.'

Andrew Wagg, manager instroom- en cliëntenadministratie STZ: 'Dit experiment is de eerste stap voor wijkverpleegkundigen om zelf te durven denken en beslissen over de omvang van de zorg - losgekoppeld van rechten en financiële beperkingen. Vooral het zelf beslissen is een grote stap voor verpleegkundigen.'

'Mijn stelling zou zijn om te vertrouwen op het samenspel tussen huisarts en wijkverpleegkundige, dan heb je daarmee eigenlijk een heel mooi systeem, dat werkt en dat weinig extra bureaucratische ballast geeft', zegt Dinie van der Linden, bestuurder van Vitras. 'En misschien kun je zelfs als extra aandachtsveld zeggen dat een deel van je budget ook aantoonbaar ingezet moet worden voor je mantelzorgers.’

'De grootste administratieve winst van het experiment is dat we werken met 1 prestatie in plaats van met 7. Hier zit alleen al 45 minuten tijdswinst in de verminderde administratieve last rondom het registreren. Daarnaast is het fiatteren door de wijkverpleegkundige ook niet meer aan de orde, wat ook een hoop tijd scheelt.', zegt Judy Bakens, projectleider bij de Zorgboog.

Het appèl dat gedaan wordt op het vakmanschap, de deskundigheid, van de (wijk)verpleegkundige, daar  zijn de (wijk)verpleegkundigen erg enthousiast over. Erik Valstar, directeur Thuiszorg Pantein: 'De (wijk)verpleegkundigen zijn zo enthousiast, zo vol vuur. Zo had ik het zelf niet kunnen verzinnen.'

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg