invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

Gepubliceerd op:

De Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen is opgesteld door NVVA (nu Verenso) in 2007.

De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen beschrijft hoe de mondgezondheid van de genoemde groep kan worden bevorderd door het verlenen van goede mondzorg.
De richtlijn is ontwikkeld voor de setting van verpleeghuizen. Daardoor is de richtlijn in het bijzonder gericht op de goede mondgezondheid van cliënten die in verpleeghuizen verblijven. Echter, de gegeven adviezen kunnen vertaald worden naar mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in andere omstandigheden.

De werkgroep belast met het opstellen van de richtlijn gaat ervan uit dat de richtlijn een bruikbaar instrument is voor alle zorgverleners en managers die zijn betrokken bij de zorg aan zorgafhankelijke cliënten, mits zij de benodigde aanpassingen doorvoeren voor de desbetreffende specifieke doelgroep.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg