invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rapport: De toegevoegde waarde van Buurtzorg t.o.v. van andere aanbieders van thuiszorg

Gepubliceerd op:

Op 22 januari bood staatsecretaris Van Rijn in een kamerbrief het rapport aan met de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek naar het Experiment Regelarm van Buurtzorg. Uit het onderzoek blijkt dat Buurtzorg voor minder dan de gemiddelde kosten een hoge kwaliteit van zorg levert.

In het rapport ‘De toegevoegde waarde van Buurtzorg t.o.v. van andere aanbieders van thuiszorg. Een kwantitatieve analyse van thuiszorg in Nederland anno 2013.’ zijn zowel de kosten als de kwaliteit van alle Nederlandse thuiszorgaanbieders op basis van Vektis declaratiegegevens en vragenlijst onderzoek onder cliënten (CQ-index en NPS scores) vergeleken.

Experiment Regelarme Instellingen

Buurtzorg heeft deelgenomen aan het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI)  met als doelstelling: het verminderen van regels (terugdringen van administratieve lasten) om kwaliteit en doelmatigheid te vergroten. Voor Buurtzorg sluit het regelarm werken nauw aan op de filosofie achter Buurtzorg. Deze filosofie is het geven van ruimte aan haar medewerkers om zelf hun werk in te richten zonder dat dit wordt gestuurd door een indicatie. Hierdoor zijn in de filosofie van Buurtzorg minder uren zorg nodig en krijgt zowel het vakmanschap van de wijkverpleegkundig als de zelfredzaamheid van de cliënt de ruimte. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren kwaliteit van zorg groot is en de kosten lager dan gemiddeld. Deze lagere dan gemiddelde kosten hangen samen met een lager aantal uren zorg per cliënt tegen een gemiddeld hoger uurtarief.

Het onderzoek laat zien dat de doelstellingen van Buurtzorg met het experiment zijn gerealiseerd. Het onderzoeksrapport kan een bijdrage leveren aan de dialoog in het veld gevoerd wordt omtrent de inzet van de wijkverpleegkundige zorg thuis.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg