invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

NVZD-rapport Governance in de zorg

Gepubliceerd op:

De Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD) heeft een Commissie Governance ingesteld om de centrale vragen en antwoorden in de governance van de zorg anno 2015 te onderzoeken. Deze commissie heeft haar bevindingen beschreven in het rapport ‘Governance in de zorg - Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015’.

Kwaliteit van leven

De commissie geeft in dit rapport aan dat de zorgbestuurder verantwoordelijk is voor de maximalisering van het welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt. Daarmee heeft de zorgbestuurder de opdracht om de systeem- en leefwereld met elkaar te verbinden. De zorgbestuurder staat voor de uitdaging om ook in de governance steeds centraal te stellen hoe toegevoegde waarde voor de cliënt kan worden gerealiseerd. En hoe tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan de houdbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg op de langere termijn. Besturing vraagt om een breder perspectief waarin het niet uitsluitend en zelfs niet primair gaat om de groei en bloei van de eigen instelling. Maar waar de bestuurder met kracht en creativiteit een bijdrage levert aan een nog betere zorg voor de cliënt. Goede governance in de zorg heeft een inhoudelijke oriëntatie en betrokkenheid nodig.

Ander en beter toezicht

In de praktijk van het bestuur en toezicht anno 2015 betekent dit dat telkens de meerwaarde voor de cliënt voorop staat en de maatschappelijke context goed wordt begrepen. Hiervoor is handelingsvrijheid van de bestuurder nodig om invulling te geven aan strategische partnerships, innovatie en vernieuwing. Dit betekent dit dat het niet primair moet gaan om (nog) meer systeemtoezicht, met inbegrip van verdere intensivering van regulering en (nog) meer managementinformatie, maar dat het mede moet gaan om ander en beter toezicht waarin de leefwereld centraal staat. Het is van belang dat de zorgbestuurder zijn persoonlijke effectiviteit en persoonlijke professionaliteit inzet om zijn rol en taak te kunnen vervullen.

Vaste commissie

De NVZD vindt dat het rapport ‘Governance in de zorg’ een mooi vertrekpunt biedt voor de verdere ontwikkeling van governance in de zorg en met name de positie van de zorgbestuurder daarin. De NVZD richt  een vaste commissie governance in de zorg op die onder meer de aanbevelingen uit het rapport en de visie op governance verder uit gaat werken.

Bron: NVZD.nl

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg