invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma 'De Werkvloer Centraal'

Gepubliceerd op:

Susanne van den Buuse, Laura Vermeulen en Mark Smit, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, rapporteren de resultaten van een evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma 'De Werkvloer Centraal'. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door middel van subsidie van het Ministerie van VWS en stond in relatie met het programma In voor zorg!. Het rapport bevat de bevindingen van een evaluatieonderzoek. De onderzoekers evalueerden het cultuurveranderprogramma De Werkvloer Centraal (DWC). Dit programma heeft als doel de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Het verbeteren van de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt vormt het uitgangspunt. Dit doet het programma door zich te richten op de medewerker en het verbeteren van zijn/haar kwaliteit van werk.

De Werkvloer Centraal

Het DWC programma veronderstelt dat wanneer zorgmedewerkers leren om zelfstandig verbeteringen aan te brengen in hun werk, dit hun kwaliteit van werk zal verbeteren. Het aanleren van een verantwoordelijke houding en zelfstandig gedrag vormen een middel om dat te bereiken. Het DWC programma werd op verschillende wijze bij aanbieders van ouderenzorg ingezet. Terugkerende onderdelen in het programma waren de training van medewerkers in communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, het creëren en begeleiden van het open gesprek tussen medewerkers en het opleiden van medewerkers tot interne veranderaars.

Onderzoek

Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en bijdroeg aan het vergroten van zelfstandigheid van medewerkers in houding en gedrag. 6 DWC trajecten zijn geëvalueerd en vond voornamelijk plaats gedurende de trajecten en korte tijd erna. De focus van het onderzoek was niet om de zes DWC trajecten als geheel te evalueren, om maar processen in het programma en tussen medewerkers diepgaand begrijpen. Binnen de organisaties werden interviews gehouden en geobserveerd. Vervolgens stelden de onderzoekers per traject een trajectverslag ('casusbeschrijving') op en werkten zij gezamenlijk aan de overkoepelende analyses en rapportage. De conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in 4 delen:

  1. Inhoud van een cultuurveranderprogramma
  2. Verankering in de organisatiecontext
  3. De veranderaars
  4. Effect 'meten'

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg