invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

E-zine Zelforganiseren in de zorg

Gepubliceerd op:

In voor zorg! publiceert het e-zine 'Zelforganiseren in de zorg'. In voor zorg! begeleidde 9 zorgaanbieders bij het invoeren van zelfsturing in intramurale teams. Deze zorgaanbieders zijn samen opgetrokken. In het doorlopen van dit veranderproces maakten ze hun eigen keuzes in visie, aanpak, instrumenten en beoogde resultaten. In het e-zine 'Zelforganiseren in de zorg' delen wij tips, tools en ervaringen van deze 9 aanbieders.

10 tips

Veranderen naar zelforganiserende teams heeft een grote impact. Het is een nieuwe en andere manier van denken, doen en organiseren. Dat vraagt ander gedrag en een andere organisatiestructuur, en het treft alle medewerkers in alle functies – inclusief vrijwilligers. Het is geen project met een afgebakend begin- en eindpunt. Maar een onomkeerbare beweging waarin je soms langzaam en soms sneller gaat.

Voor de projectleiders binnen de 9 organisaties was het een forse klus. Het is een proces van vallen en opstaan en vraagt veel doorzettingsvermogen en veerkracht. Of zoals één van hen zei: “De eigenschap om het glas altijd halfvol te zien.” Voor het e-zine hebben zij 10 tips op een rijtje gezet, doe er uw voordeel mee!

Zelforganiseren... Waarom doen we dat?

In de visie van zorgaanbieders staat de kwaliteit van leven van cliënten centraal. Daarnaast wil je als zorgorganisatie een goede werkgever zijn waar medewerkers met plezier en betrokkenheid werken. En je wilt als organisatie financieel gezond zijn en blijven. Bij alle zorgorganisaties komen deze onderwerpen in de strategische doelstellingen terug. Al gebruikt iedereen hiervoor zijn eigen bewoordingen. Het werken in zelforganiserende teams helpt bij het bereiken van deze doelen. In het eerste deel van het e-zine leest u meer over de achterliggende visie.

Zelforganiseren...Wat is dat?

Bij zelforganiseren zijn niet de belangen van management, stafafdelingen en ondersteunende diensten leidend, maar de directe zorg en ondersteuning aan cliënten en de focus op hun eigen regie en welbevinden. En dát bepaalt hoe de organisatie en de werkprocessen worden ingericht. Het betekent een kanteling in denken en organiseren. In het tweede deel van het e-zine vindt u voorbeelden van veranderdoelen van deelnemers uit de thematranche. Het laat zien dat een kanteling op verschillende manier is te realiseren.

Zelforganiseren...Hoe doe je dat?

Een blauwdruk voor het werken met zelforganiserende teams bestaat niet. Elke organisatie start met een andere beginsituatie, heeft haar eigen sterke en zwakke kanten en een eigen organisatiecultuur. Het invoeren van zelforganisatie moet daar bij aansluiten. In het derde deel van het e-zine worden wel een aantal werkende principes genoemd en geïllustreerd.

Zelforganiseren...Wat doen we met ondersteuning, staf en behandelaars?

De rol en positie van behandelaars ten opzichte van zelforganiserende teams is complex. De meeste organisaties worstelen hiermee. In de verandertrajecten worden zij vaak niet of nauwelijks betrokken. In het vierde deel van het e-zine vertellen zorgaanbieders hoe zij hiermee omgaan.

Deelnemers thematranche zelsturing intramuraal

De deelnemers aan de thematranche zelfsturing intramuraal zijn:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg