invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De toekomst van dementieketens

Gepubliceerd op:

We zijn op een belangrijk punt aangekomen, waarin een keuze gemaakt moet worden over de toekomst van dementieketens. Hierover schrijft René Denis in Geron, een tijdschrift over ouder worden & samenleving.

In het artikel komt naar voren dat de organisatie van dementiezorg in de laatste 10 jaar sterk in ontwikkeling is geweest. Dit is onder te verdelen in 3 perioden:

  1. Versplintering naar samenhang (2005-2010).
  2. Doorontwikkeling van dementieketens (2010 – 2015).
  3. Dementiezorg anders en slimmer organiseren (2015 – 2020).

René Denis was in 2010 actief als projectleider bij Vilans van het Landelijk Dementie Programma. Samen met Alzheimer Nederland heeft Vilans het voortouw genomen bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard Dementie. Door deze en andere initiatieven kan de conclusie worden getrokken dat er ruim 10 jaar hard gewerkt wordt aan het organiseren van dementieketens. Dementiezorg is gebaat bij het goed functioneren van de ketens.

Momenteel staan we op een belangrijk punt. Is de toekomst van goede dementiezorg gebaat bij de verdere ontwikkeling van dementieketens of zijn er ook andere opties?

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg