invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De opkomst van lean in de langdurige zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorginstellingen voelen de noodzaak om te verbeteren. Maar hoe pakken ze dat aan? Kiezen ze voor Lean of een andere gestructureerde verbetermethodiek? En zijn instellingen die met deze methodieken werken ook op weg om een organisatie te worden waarin continu verbeteren de standaard is? De centrale vraag in het onderzoek van Morgens luidt: Wat is de status van Lean binnen de langdurige zorg? Om antwoord te geven op deze vraag zijn bij 16 langdurige zorginstellingen in Nederland interviews afgenomen op bestuurs- en managementniveau.

Wat is een Lean Organisatie

Morgens definieert een Lean Organisatie als volgt: 'een organisatie waarin iedereen (management én medewerkers) elke dag bezig is met de vraag hoe werk, vanuit klantperspectief, slimmer, efficiënter en beter kan worden uitgevoerd. Ofwel: een organisatie waar Continu Verbeteren in de genen zit. Lean Transitie is de weg die organisaties afleggen op weg naar een Lean Organisatie.

Bekendheid

Alle bestuurders en managers van zorginstellingen zijn in meer of mindere mate bekend met de methodiek Lean. Lean wordt door de respondenten voornamelijk gezien als een instrument voor procesoptimalisatie.

Toepassing

44% van de bestuurders en managers past de Lean methodiek toe in de eigen organisatie. Dat uit zich voornamelijk in meerdere kleinschalige Lean initiatieven waarbij de focus op procesoptimalisatie ligt van ondersteunende diensten. Redenen voor respondenten om de Lean methodiek toe te passen zijn het verhogen van de cliënt- en medewerkerstevredenheid en de zorg efficiënter inrichten om bepaalde producten weer winstgevend te maken of te houden.

Resultaten

Vrijwel alle respondenten die zijn gestart met Lean geven aan een stijging te zien in klant- en medewerkerstevredenheid. Andere resultaten die worden genoemd zijn kortere doorlooptijd, minder werkvoorraad en betere samenwerking. Bijkomend voordeel van
de Lean systematiek is dat het medewerkers handvatten biedt hoe zij praktisch kunnen verbeteren.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg