invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dagbesteding bevordert participatie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers

Gepubliceerd op:

Het RIVM onderzocht, aan de hand van ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, hoe dagbesteding hun deelname aan de samenleving bevordert. Daarnaast werd bekeken hoe zorgboerderijen zich hierin onderscheiden van reguliere instellingen voor dagbesteding.

De transitie in de zorg is erop gericht om kwetsbare burgers zolang mogelijk thuis te laten wonen en hen te laten (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dementie heeft vaak nadelige gevolgen voor de maatschappelijke participatie. In de factsheet ‘Dagbesteding op zorgboerderijen’ geeft het RIVM weer hoe dagbesteding deelname aan de samenleving kan handhaven of bevorderen. Daarnaast is aangegeven hoe zorgboerderijen zich hierin onderscheiden van reguliere dagbesteding.

Diversiteit in aanbod

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met dementie, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht en achtergrond, verschillende behoeften en mogelijkheden hebben. Een goede aansluiting tussen de voorziening voor dagbesteding en de wensen en mogelijkheden van mensen met dementie (en hun mantelzorgers) is daarom van belang. De belangrijkste aanbeveling voor gemeenten is daarom ervoor zorg te dragen dat er diversiteit is in het aanbod van dagbesteding.

Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (via ZonMw) en Alzheimer Nederland en werd in samenwerking met LEAS Bureau voor zorgvernieuwing uitgevoerd.

Bron: RIVM

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg