invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg

Gepubliceerd op:

Bij ondersteunde zelfzorg werken patiënten samen met hun zorgverleners aan hun gezondheid. Ze worden daarbij ondersteund door hun omgeving en hulpmiddelen, zoals ICT. De voordelen: een betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening, een vermindering van de ziektelast en daarmee een grotere doelmatigheid in de zorg.

Zelfzorgplatforms zijn er voor de zelfzorgondersteuning van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. In het rapport ‘Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg’ leest u aan welke basiseisen zelfzorgplatforms moeten voldoen: inhoudelijk, functioneel en technisch.

Coöperatie Zelfzorg Ondersteund

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Deze coöperatie is een gezamenlijk initiatief van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en heeft als doel om de toepassing van zelfzorg in Nederland te bevorderen.

Leeswijzer

In het rapport wordt allereerst beschreven wat onder zelfzorg wordt verstaan. Dan komen de onderdelen waaruit zelfzorgplatforms bestaan en welke basiseisen eraan worden gesteld. Vervolgens zijn de inhoudelijke, technische en functionele eisen verder uitgewerkt en gespecificeerd. En tot slot is er naar aanleiding van de basiseisen, een Normenkader Zelfzorg 2014 opgesteld. Deze lijst zal gebruikt worden om te toetsen in welke mate zelfzorg platforms voldoen aan de basiseisen.

Bron: Zelfzorgondersteunend.nl

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg