invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslagen key note spreker en presentatie Ronde 3 - In voor zorg-congres 27 mei 2013

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hieronder vindt u het verslag van de presentatie van de key note spreker in ronde 3, Hans Martin Don, en van een presentatie.

Key note spreker: Hans Martin Don

Hoe halen wij de stip op de horizon naar voren?
Spreker: Hans-Martin Don, directeur Leger des Heils regio Noord-Brabant en Limburg en voorzitter van de koepel van Wmo-raden

De stip op de horizon is een kwalitatief betere zorg, meer door de burger zelf bepaald én betaalbaar. Daarvoor wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ontmanteld en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgetuigd, een enorme technische operatie. Er is echter meer nodig: een cultuurverandering. En die begint bij de professionals in de zorg. Daarnaast komt er een nieuwe, interessante speler bij: de gemeente. Interessant, omdat het beleid van een gemeente beïnvloedbaar is, alleen al door de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Burgers kunnen gemakkelijker betrokken raken bij lokaal beleid. Nu al borrelen in de dagelijkse praktijk allerlei initiatieven op. Het is aan gemeenten om die kansen te pakken. Don illustreert de pijnpunten en mogelijkheden van de beweging in de maatschappij met Housing First. In dit project organiseert Leger des Heils niet vanuit de problemen, maar vanuit de mogelijkheden van mensen. Daklozen krijgen een zelfstandige woonvorm aangeboden. De ondersteuning is vervolgens gericht op behoud hiervan. Van de woonbegeleiders vraagt deze aanpak dat ze op een andere manier naar mensen kijken. Leger des Heils Limburg kan 40% van de ‘traditionele’ 24-uursbedden afstoten. En bezint zich ondertussen op de inzet van personeel: kunnen ervaringsdeskundigen en peersupport een grotere rol spelen?

Verslag door Ingrid Brons.

Presentatie: RSZK, regelruimte met programmasturing

De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) heeft in de zorg voor demente cliënten de familie een structurele plek gegeven in de zorg en ondersteuning. Dat was nodig, omdat in het proces van intake en behandeling dubbelingen en breuken aanwezig bleven die hinderlijk waren voor cliënt en familie. In voor zorg! ondersteunt de omwenteling.
In de nieuwe situatie kan de familie aangeven wat zij wil doen aan zorg en ondersteuning en kan dit flexibel worden afgestemd met de zorgprofessionals van RSZK. Op 9 locaties van de organisatie functioneert deze aanpak naar tevredenheid van cliënten, familie en medewerkers.

Qua organisatietechniek is van belang dat RSZK koos voor de instelling van programmaraden, waarin steeds wisselende combinaties van medewerkers en familieleden zitting hebben. De raad van bestuur facliteert. De programmaraad geeft aan welke verbeteringen nodig zijn.

Man en vrouw luisterend naar presentatie tijdens congres 27 mei 2013

In feite is hier sprake van netwerksturing, een vorm van programmasturing. Hierbij heeft RSZK zich laten inspireren door het model ‘Lead Organization Network’ uit de studie ‘Modes of netwerk governance’ van Provan & Kenis. Belangrijkste ingrediënten uit dit model: houd de opdracht helder en eenduidig, beperk het aantal deelnemers, geef vooraf heldere mandaten en houd focus op doel en resultaat. Regelruimte is het wenkend perspectief.

'En werkt het?', was de vraag van bezoekers op 27 mei 2013.
Dianne Engels, raad van bestuur: 'Na een nulmeting blijkt na een half jaar dat medewerkers 45% meer regelruimte ervaren.' In voor zorg-coach Corine Boer: 'De familie denkt pro-actief mee over allerlei vormen van ondersteuning.' RSZK wil de aanpak nu organisatiebreed gaan uitrollen.

Verslag door Rob van Es.

Meer weten over het congres Veranderingen in de langdurige zorg van 27 mei 2013

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg