invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslagen presentatie en dialoogtafel Ronde 1 - In voor zorg-congres 27 mei 2013

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hieronder vindt u het verslag van een presentatie en een dialoogtafel in ronde 1.

Presentatie: Wijkpunten en gebiedsgerichte financiering

Spreker: Henk van de Werfhorst, bestuursvoorzitter BrabantZorg, en Hendrik Hoeksema, wethouder wonen, welzijn en zorg in Oss

Hoe zorgen we er samen voor dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en samenredzaam blijven? In Oss ontdekken de partijen het al doende. Ouderenzorgorganisatie BrabantZorg, woningcorporatie BrabantWonen en de welzijnsorganisaties Vivaan en Rigom startten in 2011 met 5 wijkpunten in Oss. Het 1e jaar stond in het teken van ontmoeten en uitwisselen. Andere professionals, actief in de wijk, sloten zich aan. Zo ontstond een goede samenwerking en vooral: het besef dat het beter kan voor de cliënt, met meer coördinatie en minder dubbelingen. Nu moet het wijkpunt ook een rol gaan spelen in de wijk. Die doorontwikkeling gaat echter minder snel dan verwacht. De grootste belemmering is de financiering. De huidige bekostiging is handelingsgericht. Bovendien komt het geld uit verschillende ‘potjes’: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw). BrabantZorg, Vivaan, Pantein, BrabantWonen, Dichterbij, GGZ Oost-Brabant en gemeente Oss zijn daarom in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een proef met gebiedsgerichte financiering. Dan krijgen professionals binnen een wijk een nieuwe en cruciale rol, gericht op zelf- en samenredzaamheid. Het organisatiebelang is ondergeschikt. Burgers hebben een belangrijke stem, de kwaliteit wordt van te voren beschreven. De ideeën zijn nog niet uitgekristalliseerd. Maar dat is niet erg, zeggen Van der Werfhorst en Hoeksema. Zij pleiten voor al werkende leren. Zo willen ze laten zien dat er meer kan met minder.
Verslag door Ingrid Brons.

Dialoogtafel: Nationaal Programma Ouderenzorg

Spreker: Dr. Carla Bakker, programmacoördinator NPO, ZonMw en Drs. Carlijn van Aalst, programmasecretaris NPO, ZonMw

Hoe kunnen ouderen zelf zoveel mogelijk betrokken worden bij de inhoud van zorgprogramma's en projecten, maar ook bij de zorg die ze zelf nodig hebben? Deze belangrijke vraag, die ook ten grondslag ligt aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), is het uitgangspunt van de dialoogtafel tijdens het In voor zorg-congres. De deelnemers uit verschillende functies en zorgsectoren zijn zich al snel bewust van de verschillen in de zorg- en participatiebehoeften van ouderen: 'Veranderen moet geleidelijk gebeuren.'

Mensen luisterend naar presentatie op congres 27 mei 2013

Na een inleiding van programmacoördinator Carla Bakker en secretaris Carlijn van Aalst van ZonMw onderzoeken de deelnemers de mogelijke denkrichtingen voor het meer en beter betrekken van ouderen bij de zorg die nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat de vraag van de oudere het startpunt moet zijn en dat dit van zowel de oudere zelf als de zorgprofessionals nieuwe vaardigheden en een cultuuromslag vraagt. Vanuit het NPO is er daarom een handboek 'Participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten' dat ouderen daarbij kan ondersteunen.

De weerbarstige praktijk

Participatie van ouderen is op papier gemakkelijker te regelen dan in de praktijk, blijkt uit de ervaring van de deelnemers aan de dialoogtafel. De aanwezigen erkennen dat het initiatief eigenlijk altijd door zorgorganisaties genomen wordt. 'Er komt een generatie aan die mondig is, maar je hebt nu een groep die dat niet gewend is. We moeten waken voor een mismatch.' Niet te snel veranderen en kijken vanuit verschillende perspectieven is daarom het devies. Vanuit het onderwijs wordt gepleit ook studenten mee te laten denken als ‘managers van de toekomst’. En een deelnemende architect ervaart dat rigoureus veranderen lang niet altijd nodig is. 'Met kleine aanpassingen, die aanzienlijk minder kosten, kun je heel goed dingen veranderen.'

Verslag door Gerdie Thijs.

Meer weten

Meer weten over het congres Veranderingen in de langdurige zorg van 27 mei 2013

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg