invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag Key note spreker Ronde 2 - In voor zorg-congres 27 mei 2013

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hieronder vindt u het verslag van de presentatie van de key note spreker in ronde 2: Henk Nies.

Key note spreker: Henk Nies

Voorzitter raad van bestuur Vilans en bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De collectieve uitgaven aan zorg zijn hoog in Nederland. Terwijl de echte vergrijzing nog moet komen, want Nederland is een relatief jong land. In vergelijking met andere landen betalen Nederlanders veel premie en weinig zelf. Als we zo doorgaan, besteden we in 2050 8,2% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) aan langdurige zorg. Dat is veel. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

Nies stelt de vraag of al het geld wel in de zorg terechtkomt. Hij wijst op de ingewikkelde beleidssystemen en het verkokerde stelsel. Dat moet slimmer kunnen. Is vervolgens het overhevelen van taken en budgetten van de ene naar de andere overheid de structurele oplossing? Nee, want vanuit een overheid verandert de werkwijze niet, dat moet de samenleving doen. De nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten bieden wel kansen. Door te investeren in leefgebieden buiten de zorg kunnen zij voorwaarden scheppen voor een duurzame langdurige zorg. Denk aan wonen en hulpmiddelen, werk, gezonde leefstijl en vervoer.

Man en vrouw in gesprek tijdens conngres 27 mei 2013

Daarnaast pleit Nies voor nieuwe vormen van zorg en hulp die tussen professioneel en informeel in zitten. Zoals initiatieven van burgers die zelf zorg organiseren en contracteren, zorgruilafspraken tussen mensen in een buurt en de inzet van semi-professionals. De samenleving verandert, we kijken anders naar mensen. Hoe we de langdurige zorg precies gaan inrichten weten we nog niet, maar Nies ziet zeker perspectief.

Verslag door Ingrid Brons.

Meer weten over het congres Veranderingen in de langdurige zorg van 27 mei 2013

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg