invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Scheiden van wonen en zorg: wat is uw strategie?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Scheiden van wonen en zorg heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties en is niet los te zien van andere ontwikkelingen, zoals de overhevelingen van de functies in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar gemeenten. Instellingen staan voor belangrijke strategische keuzes, in de context van een nog onzekere toekomst en snelle ontwikkelingen. Tijdens de intervisiebijeenkomst op 4 december 2012 spreken we hierover met bestuurders uit verschillende ouderenzorg-organisaties. Al snel ontstaat er een open en collegiale sfeer, met veel discussie over de ontwikkelingen en in het bijzonder het scheiden van wonen en zorg. Er blijkt nog veel om over door te praten.

Zoeken naar creatieve oplossingen

De veranderingen van scheiden van wonen en zorg, in de context van de overige overheidsplannen, is een verandering van maatschappelijk formaat: van de verzorgingsstaat naar een samenleving waarin veel verantwoordelijkheid (dus ook voor de zorg) bij de burger wordt gelegd. De bestuurders zijn het eens dat het scheiden van wonen en zorg een ontwikkeling is die op zichzelf prima is. Het vraagt van instellingen om zich anders te organiseren en die beweging wordt ondersteund. Voor alle deelnemers geldt dat de zoektocht naar de creatieve oplossingen en nieuwe concepten is begonnen. Maar veel is nog onzeker en ook niet alles valt binnen de invloedssfeer van de zorgorganisatie. De onzekerheid zit hem in het tempo van de invoering van het scheiden van wonen en zorg en de bredere context van ontwikkelingen in het sociale domein. Voor de zorg betekent dit dat medewerkers en de instelling de omslag gaan maken naar steeds meer zorg ‘met de handen op de rug’ en nieuwe concepten waarin horizontale en verticale samenwerking een belangrijk onderdeel van vormen.

Bron: Qconsult, verslag door Roos van Veen.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg