invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Gemiva: de Wmo vraagt om andere concepten

Gepubliceerd op:

Gemiva-SVG Groep is een organisatie voor mensen met een beperking: verstandelijk en/of fysiek of niet aangeboren hersenletsel. De organisatie levert in 64 van de 71 gemeenten in Zuid-Holland zorg. Ze biedt woonvoorzieningen voor 1200 mensen, dagbesteding voor 3600 mensen en ambulante begeleiding voor 1200 mensen. In totaal heeft Gemiva ongeveer 4500 cliënten. Op de totale begroting, 140 miljoen omzet, krijgt Gemiva-SVG Groep te maken met een bezuiniging van 15 tot 20 procent, in het kader van de transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Concepten

Twee locatiehoofden, Olga Werkhoven-Engberts en Nella Rijsdijk en clustermanager Peter de Gier, vertellen vandaag over de nieuwe Wmo-activiteiten van de organisatie, ondersteund door Wmo-stafmedewerker Nelly van der Wilde. De organisatie heeft een aantal concepten uitgedacht. Zoals dat van een leer- en werkomgeving.

Voorbeeld: De Ervaring

De Ervaring; een leer-/werkbedrijf waarin jongere cliënten, tussen 18 en 27 jaar, met allemaal verschillende leerdoelen aan een traject beginnen en onder begeleiding van studenten van de hogescholen aan hun leerdoelen werken. De studenten zijn dus uit dezelfde leeftijdscategorie. Leerdoelen zijn er voor zowel student (stage) als cliënt (werk). De laatsten gaan na een talentenschouw aan de slag met verschillende vaardigheden. Die kunnen inhoudelijk op werk gericht zijn, bijvoorbeeld horeca-vaardigheden. Maar ook sociaal of algemene werkvaardigheden: op tijd komen, keuzes maken etc. Het mooie is dat de studenten in de vakantie terugkomen voor een betaald baantje; ook in de schoolvakanties is er dus begeleiding.

Echt werk

Een tweede soort activiteiten is die van de workcrews of servicegroepen. Met een begeleider gaan 9 cliënten allerlei werkzaamheden doen, schoonmaakwerkzaamheden, allerlei hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld bij het Verzetsmuseum in Gouda, bij BinnenMaas, een gemeentelijk recreatieterrein en bij Stadsboerderij Dordrecht. De voordelen zijn legio: er is geen extra locatie nodig voor de cliënten van Gemiva, zij vermengen zich bovendien met andere medewerkers van dergelijke organisaties; zo leren zij bijvoorbeeld te communiceren met anderen, waaronder klanten. En belangrijkste wellicht: er is sprake van ‘echt’ werk; cliënten leveren daardoor een bijdrage aan de maatschappij.

Beroering

Een derde concept is dat van een wijkservicecentrum Binders - Katwijk. Ook hier verrichten de cliënten allerlei hand- en spandiensten zoals boodschappen doen voor en wandelen met bewoners, in de groen- en de maaltijdenvoorziening. Het bijzondere van deze voorziening is dat cliënten met een verstandelijke en fysieke beperking samen optrekken. Dat gaf eerst nogal wat beroering. Ouders van cliënten met een fysieke beperking, die niet wilden dat hun kind met een cliënt met een verstandelijke beperking zou optrekken. Het mooie van dit concept is echter ook dat het ‘om de hoek’ is. Mensen hoeven niet meer op de bus te wachten, en dat blijkt na jarenlang een verademing voor velen. Nu kunnen ze bijvoorbeeld op de scootmobiel, zelf in alle vrijheid naar het wijkcentrum gaan.

Loslaten

Wat is nodig voor deze ommezwaai in het denken over nieuwe activiteiten? Lef, dat gaat boven alles. Initiatieven mogen mislukken, er is meer ruimte om een en ander uit te proberen. Veel structuren moeten worden losgelaten, dat blijkt enorm belangrijk. Financieel, maar ook qua taakindelingen voor medewerkers.

Er moet ruimte komen voor ondernemerszin onder medewerkers, zij moeten de gelegenheid krijgen hun creativiteit in te zetten en te gaan netwerken. Leidinggevende moeten geëquipeerd worden; daar waar het in het recente verleden mis ging, schoot het leiderschap te kort. Een box met ‘omdenk-tools’ is ontwikkeld door de organisatie om de leidinggevenden te ondersteunen in hun taak. Het denken in de oude- activiteitenstructuur is losgelaten, en er is een postcodebeleid gekomen: mensen worden zoveel mogelijk in hun eigen woonplaats begeleid.

Omdenken

Veel gaat over loslaten en omdenken. De moraal van het verhaal lijkt dan ook vooral te zijn dat er heel veel mogelijk is, door het bestaande los te laten en out of the box te denken. Wandelen met mensen in een verzorgingshuis? Waarom zou dat niet door cliënten van Gemiva gedaan kunnen worden? Er is te lang vanuit bestaande rechten geredeneerd, door de organisatie, door cliënten en door medewerkers. Rechten op vervoer, rechten op werken op bepaalde dagen. Eigenlijk moet bij iedereen de knop om. Gemiva laat vandaag in ieder geval zien hoe dat moet.

Verslag door Ellen Kleverlaan

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg