invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dorpsbewoners vinden elkaar in het Huis van de Buurt

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het is de uitdaging van de toekomst: zelf- en samenredzaamheid vergroten én de kwaliteit van leven bevorderen. Zorgcentra De Betuwe weet dat het start bij de burger zelf.

Samen met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders creëert Zorgcentra De Betuwe ontmoetingsplaatsen: het Huis van de Buurt. Hier is ruimte voor ontmoeting en activiteiten, bedacht en vormgegeven door burgers. In voor zorg! ondersteunt Zorgcentra De Betuwe hierbij. Tijdens het In voor zorg-symposium van 28 oktober 2013 gaven In voor zorg-coach Maurits Barendrecht en Toos Terken, gastvrouw/vrijwilliger in het Huis van Ochten een presentatie over het Huis van de Buurt.

Burgers in the lead

Zorgcentra De Betuwe levert zorg en dienstverlening in het rivierengebied rondom Tiel en Culemborg. Het gebied bestaat uit kleine gemeenschappen. In deze gemeenschappen ontwikkelt Zorgcentra De Betuwe ontmoetingsplaatsen volgens het concept Huis van de Buurt.

De klant/burger staat centraal in het Huis van de Buurt. Zelf doen, samen doen en laten doen zijn sleutelbegrippen. Rondom de klant/burger bevindt zich een schil van partijen die allemaal iets kunnen betekenen. Denk aan gemeente, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen. Maar de burgers zijn ‘in the lead’. Een groep vrijwilligers runt het Huis van de Buurt. Waar de gemeenschap behoefte aan heeft, is geïnventariseerd met een enquête. Behalve ontmoeten en activiteiten heeft het Huis van de Buurt ook een (service)informatiefunctie. 4 gemeenschappen hebben nu een Huis van de Buurt: het Huis van Maurik, het Huis van Buren, het Huis van Culemborg en het Huis van Ochten.

Gastvrouw/vrijwilliger Toos Terken vertelt: de basisvoorwaarden

 • Het lijkt voor de hand liggend, maar de locatie moet goed bereikbaar zijn.
 • Er moeten betrokken buurt- of dorpsbewoners zijn die tijd in het Huis van de Buurt willen steken.
 • Zonder steun van gemeente en zorginstanties kunnen we niets. Samenwerking met hen is belangrijk, net als met kerken, verenigingen en andere bestaande partijen in de gemeenschap.
 • Zorg voor een goede binnenkomer, zodat mensen gemakkelijk over dedrempel stappen. Omdat de bibliotheekbus niet meer in Ochten komt, is het Huis van Ochten gestart met een boekenuitleen, gewoon op basis van vertrouwen.
 • Omschrijf de taken van de gastvrouwen/vrijwilligers duidelijk. En sluit daarbij aan bij wat de vrijwilligers graag doen. Benut hun kwaliteiten.
 • Leer vrijwilligers dat ze hun grenzen aangeven. Vrijwilligers kunnen niet alles!
 • Zorg voor elkaar kan mensen langer uit het zorgcircuit houden.

Gastvrouw/vrijwilliger Toos Terken vertelt: de struikelblokken

 • Laat je niet van de wijs brengen door vooroordelen (‘dat wordt toch niets’, ‘ik ga niet bij die oude mensen zitten’).
 • De vrijwilligers kwamen pas in beeld toen de professionals het Huis van Ochten al hadden vormgegeven. Dat is geen handige volgorde. Beter is samen doen, dan sluiten verwachtingen en beelden beter op elkaar aan.
 • Er was geen structuur, een bepaalde organisatievorm is wel nodig.
 • Het Huis van Ochtend is geen rechtspersoon en heeft bijvoorbeeld geen bankrekening. Niet handig met subsidies.
 • We hebben een code opgesteld voor zwijgplicht. Dat is belangrijk, want als je af en toe mensen moet doorsturen, helpt een zwijgplicht niet.
 • Vaak heerst nog de gedachte ‘ik heb recht op zorg’. Daarin ontbreekt wederkerigheid. Wij vragen werderkerigheid, ook al brengt iemand maar iets kleins in.
 • Vrijwilligers die al langer meedraaien, moeten leren dat zorg meer is dan mensen meteen overal in tegemoet treden.

Gastvrouw/vrijwilliger Toos Terken vertelt: de praktijk, zo zijn we begonnen

 • We hebben oproepen in krantjes geplaatst.
 • We zijn een boekenuitleen gestart.
 • We hebben een enquête gehouden, de resutaten besproken en clubjes opgezet.
 • We hebben een Twitteraccount en e-mailgroepen gemaakt en sturen regelmatig persberichten.
 • We zijn gestart met het project Tuinieren met kinderen. Oudere dorpsbewoners tuinieren met kinderen, een leuke vorm van ontmoeten. In het voorjaar was er een stekjesruil.
 • We hebben een begin gemaakt met het Repair Café. Mensen kunnen eenvoudig verstel- en maakwerk meenemen. Vrijwilligers gaan ermee aan de slag. Vooral voor ouderen.
 • We hebben vrijwilligers verbonden aan vaste personen.
 • Er is een contactbord opgehangen. Mensen kunnen aangeven waaraan ze behoefte hebben en wat ze aanbieden.
 • We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande verenigingen. Want wat er al is, hoeven wij niet aan te bieden.
 • We hebben de taken van de vrijwilligers goed verdeeld (denk aan gastvrouwen, communicatie, sponsorgelden).
 • We maken duidelijk dat de vrijwilligers van het Huis van Ochten geen professionals zijn, dat we wel doorverwijzen als dat nodig is, en dat we er zijn voor alle leeftijden en voor alle overtuigingen.

Het Huis van de Buurt heeft alleen kans van slagen als we allemaal de handen ineen slaan. Ons doel is dat jong en oud zo lang mogelijk in ons dorp kunnen functioneren.

Stichting Zorgcentra De Betuwe

Stichting Zorgcentra De Betuwe initieert het concept van het Huis van de Buurt, waarin samenwerking centraal staat. Zelf bestaat de stichting echter nog uit 3 verschillende onderdelen: welzijn, dagactiviteiten en Huis van de Buurt. Die 3 onderdelen worden nu intern geïntegreerd. Dat vergroot het gevoel van welkom, versterkt de coördinatie, en er is 1 verhaal en 1 gezicht naar buiten. Met andere woorden: samenwerking intern is randvoorwaardelijk voor samenwerking extern.

Wie betaalt het?

Bij de start hebben alle partners een bedrag gestort. De activiteiten zijn budgetneutraal (betaald met lokale sponsoring of uit een kleine bijdrage van de deelnemers). Hoe het budget straks precies is opgebouwd, wordt nu bedacht. Mogelijkheden zijn:

 • Huurinkomsten, bijvoorbeeld van een Wmo-loket
 • Een abonnementensysteem voor deelname aan activiteiten
 • Gesprek voeren met gemeenten over een bijdrage vanuit het thema leefbaarheid.
 • Gesprek voeren met maatschappelijke casepartners: wat het Huis van de Buurt oplevert is niet altijd uit te drukken in euro’s. Maar als het Huis van de Buurt mensen langer uit het zorgcircuit kan houden, levert dat wel degelijk wat op. Die opbrengst is niet zomaar hard te maken, maar is er wel.

Een blauwdruk voor het Huis van de Buurt is er niet. 4 gemeenten hebben nu een Huis van de Buurt en ze pakken het allemaal anders aan. Tegemoet komen aan de lokale kleur en dynamiek is belangrijk voor het slagen van het concept.

Verslag door Ingrid Brons

Meer weten over het In voor zorg-symposium 'Zorg vormgeven in de wijk'

Meer weten over bijeenkomsten van In voor zorg!?

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg