invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Caransscoop: Slimmer samenwerken in de eerste lijn

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

'Binnen een regio of zelfs binnen een dorp weten professionals uit zorg- en welzijn soms nauwelijks wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Laat staan dat ze weten hoe ze door samenwerking hun cliënten beter van dienst kunnen zijn.' Aldus Arie Jongejan. Hij is directeur van Caransscoop. Zijn organisatie adviseert en ondersteunt eerstelijns-organisaties in de regio’s Apeldoorn, Arnhem, Salland, Oude IJssel en Zutphen. Een gebied met 1,1 miljoen inwoners, verspreid over 28 gemeenten.

Meer toegespitst wil Caransscoop vooral ook samenhangende zorg op buurtniveau helpen faciliteren. Arie Jongejan: 'We richten ons op het midden- en kleinbedrijf van de zorg, waarbinnen in ons werkgebied zo’n 2.700 eerstelijns zorgverleners actief zijn. Doordat we zelf geen zorgaanbieder of zorginkoper zijn, vervullen we vanuit onze maatschappelijke opdracht  een beetje de functie van smeerolie in de regio.' Caransscoop is één van de zestien regionale ondersteuningsstructuren in Nederland.

Op weg naar lijnloze zorg

Arie Jongejan ziet ontwikkelingen in de samenwerkingsvormen. Van het verbinden van disciplines naar een multidisciplinaire aanpak en vervolgens naar een benadering die vooral op domeinniveau de zorg, wonen en welzijn beter op elkaar wil afstemmen. 'Eigenlijk tenderen we naar lijnloze zorg, gericht op betaalbare zorg in de buurt. De zorg wordt steeds meer verplaatst vanuit de intramurale zorg (ouderen, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), ziekenhuizen) naar de directe woonomgeving van de burger', meent Jongejan.

Bij het zoeken naar ‘lijnloze’ domeinoplossingen werkt Caransscoop in haar werkgebied onder meer samen met de verzekeraars Achmea, Menzis en Salland. De financiering van de maatschappelijke opdracht komt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en loopt via de in de regio preferente zorgverzekeraar.

Clustering in Nijkerk

Een betere organisatie in de eerste lijn kan tot meer integrale zorg op lokaal niveau leiden. Zo werd in Nijkerk (35.000 inwoners) door de regionale ondersteuningsstructuur Utrecht de clustering van eerstelijns zorgaanbieders in twee nieuwe gezondheidscentra begeleid. In die clustering ligt ook de basis van nieuwe gezamenlijke initiatieven die een stuk lastiger van de grond zouden komen als alle betrokkenen, verspreid over Nijkerk in hun eigen praktijkruimte zouden blijven werken. Bovendien draaien nu medisch specialisten uit de ziekenhuizen van Amersfoort en Harderwijk spreekuren in de twee nieuwe Nijkerkse centra.

Wijkgezondheidsteams in Arnhem

In Arnhem is op initiatief van de gemeente en Menzis gestart met een pilot van wijkgezondheidsteams. Elk team is in een werkgebied van ongeveer 20.000 mensen, gericht op een groep kwetsbare ouderen. 'Inzoomend op de Arnhemse wijken Presikhaaf en Geitenkamp zie je hoe belangrijk het is om aan te sluiten op bekende netwerken. De onafhankelijke wijkverpleegkundige heeft hierin een centrale rol.' Ook de huisartsenzorggroep Arnhem is betrokken bij dit initiatief. Vanuit Caransscoop wordt projectleiding geboden.

'Maar kan het nog een tikkie vernieuwender? Bijvoorbeeld door het zorg- en welzijnsbudget naar de wijk over te hevelen?', wilde een bezoeker van deze presentatie weten. Arie Jongejan: 'In Arnhem wordt binnen een ‘proeftuin’ geëxperimenteerd met stappen richting populatiegerichte bekostiging.'

Het platteland van Oost-Gelre

Ook het ‘echte’ platteland wordt onder de loep genomen. Bijvoorbeeld in de regio van Oost-Gelre dat vooral bestaat uit dorpskernen en bewoners in het ‘buitengebied’ Arie: 'Om de dialoog met zorgverleners en andere lokale partners op gang te brengen zijn we hier nu bezig met een geïntegreerde gebiedsanalyse. We verzamelen landelijke data, aangevuld met gegevens van regionale (Gemeentelijke Gezondheidsdienst; GGD) en lokale partners (gemeenten en huisartsen). Waar precies zit de vergrijzing? Waar wonen de 40-plussers die vrijwillige ondersteuning kunnen bieden? Hoe is het woningaanbod ? Welke hulpvragen zijn en komen er? Al die data zijn essentieel voor het zorgaanbod in een uitgestrekt gebied als Oost-Gelre.'

Waar zorg en sport samenkomen

Een rode draad in de betere afstemming van het zorgaanbod in zowel stad, dorp als platteland ligt in het structureel preventief werken. Arie Jongejan: 'Nijkerk bijvoorbeeld richt zich niet meer uitsluitend op zieke en kwetsbare inwoners maar nadrukkelijk ook op gezonde mensen. Met het parool ‘Nijkerk gezond! kunnen alle 45-plussers inzicht krijgen in hun gezondheidsrisico’s en deze te matchen met het lokale welzijns-, sport- en zorgaanbod in Nijkerk. Hierdoor kunnen ze  hun conditie en gezondheid op peil houden of verbeteren. Je ziet dat sport- en zorgbeleid gaan samenvallen.'

Verslag door: Rob van Es

Meer weten 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg