invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vivent: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vivent handelt vanuit de visie "Terug naar de bedoeling". Terug naar waar het eigenlijk om gaat: waardige zorg geven aan mensen die dat nodig hebben. Vivent faciliteert medewerkers bij het geven van die zorg. Het gebruik van richtlijnen en protocollen is losgelaten en teams worden in staat gesteld om zelfsturend te zijn met oog voor de behoefte van de cliënt. In voor zorg! ondersteunde Vivent bij het opzetten van deze zelfsturende teams.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Vivent is afgerond in mei 2014.

Resultaten

  • Stijging van de productiviteit van de pilotteams van 63,5% in 2012 naar 66,68% in 2014.
  • Betere verhouding indirect/direct voor de hele thuiszorg van35,56 tot 305,58 in 2012  naar 4,92 tot 288,21in 2014.
  • Van een sterk intern gericht organisatie naar balans tussen aandacht voor interne organisatie en externe omgeving. Tevens is er meer oog voor het cliëntperspectief.
  • Vivent kenmerkt zich nu door een lerende cultuur, coachen op lerend vermogen, gebruik maken van de expertise van alle lagen binnen de organisatie.
  • Ondersteuning van de teams via de Vraagbaak: teams hebben 1 punt waar ze terecht kunnen (proces) vragen.

Methode

  • Het projectteam deed een informatieronde langs de teams waarbij randvoorwaarden werden besproken: teamomvang, afgebakende wijk, formatie op sterkte en passend bij zorgvragen.
  • De teams hebben zelf de pilotteams gekozen: teams die mee wilden doen gaven zich op en presenteerden hun motivatie om mee te doen. De jury, bestaande uit collega's, koos welk team kon starten aan de pilot.
  • Elk team wordt ondersteund door een coach.
  • De Vraagbaak werd opgericht voor advies en ondersteuning.
  • De verandering en het leerproces werd in stukken opgeknipt knippen (de fasewaaier) en elke fase werd afgesloten met een audit. Dit maakte het leerproces voor medewerkers overzichtelijker.

Vervolg

Vivent gaat door! Ook de intramurale organisatie en de staf en ondersteunende diensten gaan “ Terug naar de bedoeling”. Zelfsturing is, waar mogelijk ?? het middel om dat te bereiken.  De Vraagbaak is uitgebreid zodat zij nu naast de thuiszorgteams ook alle andere teams kunnen ondersteunen en adviseren. Het idee is dat er naast de Vraagbaak een kennisplein wordt ontwikkeld. Zodat medewerkers niet alleen een telefoonnummer hebben voor proces vragen (planning, indicaties, wachtlijstbeheer, systeemondersteuning) maar ook en een telefoonnummer voor inhoudelijke (zorg)vragen.

Organisatie

Vivent richt zich met haar diensten op de thuiszorg, kraamzorg en ouderenzorg, en op mensen die vanwege specifieke beperkingen behoefte hebben aan speciale zorg. De organisatie is werkzaam in de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

16 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg