invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Philadelphia: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Philadelphia biedt ondersteuning aan ruim 8.000 mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn. Zij wil een bijdrage leveren aan het geluk van haar cliënten en gaat hierbij uit van de mogelijkheden van ieder individu.

Doelen In voor zorg-traject

Stichting Philadelphia wilde al in 2011, met het oog op de aankomende decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo, inspelen op de veranderde vraag van de cliënt en zich als organisatie profileren richting gemeenten. De verwachting was dat zorg op afstand aan het realiseren van deze doelstelling een bijdrage kon leveren. Klaar voor de toekomst, tegen lagere kosten, 24/7 én met behulp van digitale communicatiemiddelen.

Resultaten

Philadelphia biedt nu ondersteuning aan extramurale cliënten onder de noemer Mijn Netwerk. Dit is een toonaangevend en Wmo-proof dienstverleningsconcept waarin de burger met een verstandelijke beperking centraal staat en alles gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij.

  • Cliënten zijn overwegend positief over DigiContact. Zij ervaren meer flexibiliteit doordat zij zelf kunnen inbellen op ieder gewenst tijdstip.
  • Medewerkers ervaren dat Digicontact een andere manier van werken vraagt.

Meer informatie

Tags

Publicaties

21 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg