invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

SGL: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met zware fysieke beperkingen en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning. De organisatie biedt diensten op het gebied van dagbesteding (onder andere ook afasiecentra), begeleiding thuis, revalidatie en wonen. De locaties van SGL zijn verspreid over de provincie Limburg.

Door de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg en nieuwe wet- en regelgeving zijn er grote veranderingen in de organisatie nodig. SGL wil haar organisatie financieel gezond en toekomstbestendig maken, wat betekent dat SGL flexibiliteit moet ontwikkelen om adequaat in te spelen op grote veranderingen. Deze veranderingen vragen om een nieuwe manier van werken van alle medewerkers.

SGL wil flexibeler worden om adequaat in te kunnen spelen op grote veranderingen. Tijdens het In voor zorg-traject implementeerde de organisatie Lean Six Sigma. Bij deze implementatie zijn 3 fases doorlopen.

  • Fase 1: gericht op staf en management. Aanleren principes Lean en toepassen op (strategische) projecten.
  • Fase 2: gericht op het operationele niveau. Alle medewerkers betrekken bij Lean en inbedden in de cultuur.
  • Fase 3: borging. Blijvende cultuur omslag mogelijk maken.

Resultaten

Door de efficiëntere bedrijfsvoering als gevolg van de invoering van Lean Six Sigma heeft SGL mooie resultaten bereikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Hogere productiviteit, bijvoorbeeld +29% bij ambulante medewerkers.
  • Nieuwe zorgplanafspraken sluiten beter aan op de indicatie.
  • Er wordt € 1,4 miljoen bespaard op vervoerskosten

Lees meer over aanpak, resultaten en ervaringen in de Factsheet van SGL.

Meer informatie

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg