invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Partijen regio West-Brabant tekenen convenant regelarme transitie AWBZ

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Verschillende partijen in de regio West-Brabant werken nauw met elkaar samen om een samenhangend aanbod van thuiszorg en welzijn in de regio te organiseren. Hierbij wordt tot doel gesteld de transitie van taken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zo regelarm mogelijk te realiseren. Zodat, ondanks budgetkortingen zoveel mogelijk geld ingezet kan worden. Belangrijke kerngedachten zijn: uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen, en kwaliteit van leven.

Om dit waar te maken spreken partijen de ambitie uit om West-Brabanders te faciliteren bij de beweging naar zelfredzaamheid, gezondheid en maatschappelijke participatie. Dit doen ze onder andere door het experimentenprogramma Regelarme transitie West-Brabant met elkaar te ontwikkelen, gezamenlijk uit te voeren en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de uitkomsten van dit programma.

Ondertekening convenant

De experimenten die worden uitgevoerd, zijn gericht op het bereiken van efficiency en beperken van overhead, maar ook op het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid en participatie. Hiervoor tekenden de betrokken partijen 26 september 2013 het ‘Convenant samenwerking binnen het Experimentenprogramma Regelarme Transitie AWBZ in de regio West-Brabant’.

Vastgelegde afspraken

Via dit convenant leggen de betrokken partijen de volgende afspraken vast:

 • Het ontwikkelen van een samenhangend aanbod thuiszorg en welzijn
 • Het samen leren terugdringen van de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), AWBZ en Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Het regelarm en efficiënt uitvoeren van de Wmo, AWBZ en Zvw om de overhead te kunnen verminderen en systeemkosten te kunnen beperken
 • Het verbinden van activiteiten uit de Wmo, AWBZ en Zvw
 • Het minderen van administratieve lastendruk (kosten van regeldruk) voor de sector door te testen en zichtbaar te maken welke aanpak en praktische ideeën in de experimenten van het experimentenprogramma daadwerkelijk leiden tot lagere administratieve lasten

Effecten cliënten, professionals en financiers

In het convenant zijn tevens de beoogde effecten voor cliënten, professionals en financiers benoemd, zoals:

 • Beter afgestemde zorg voor de klant, door minder verschillende hulpverleners, dicht bij huis georganiseerd
 • Meer regie over eigen leven voor de klant
 • Minder administratieve lasten voor de professional
 • Afgestemde inkoop en contracten waardoor geen regelingen ‘gestapeld’ worden

Deelnemende partijen

 • Zorgverzekeraar CZ Groep
 • Zorgkantoor CZ West-Brabant
 • Zorgbelang  Brabant
 • De 18 betrokken gemeenten: Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
  Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk,
  Geertruidenberg, Etten-Leur, Zundert, Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Oosterhout,
  Drimmelen verenigd 
 • 31 aanbieders van zorg in West-Brabant verenigd in het West-Brabants Overleg (WOZ)
 • Alle betrokken welzijnsaanbieders
 • In voor zorg!

Partijen spreken met elkaar af om door middel van het experimentenprogramma de effecten van budgetkortingen voor tenminste 25% op te vangen door regelarme oplossingen te kiezen en de systeemkosten te beperken tot 10% van het totale budget voor zorg en ondersteuning.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg