invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Minutenregistratie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

N.B.: Deze informatie is sinds 2012 niet meer bijgewerkt, maar kan desondanks nog waardevol zijn om te raadplegen.

Omslachtige vormen van tijdregistratie, veel berichtenverkeer in de keten, complexe roosterplanning, rapportagedruk, te hoog ervaren werkdruk… Zorgaanbieders, medewerkers en cliënten in de extramurale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben last van de complexe uitvoeringspraktijk en bureaucratie die het thema ‘minutenregistratie’ met zich meebrengt.

Duidelijke regelgeving

Reden genoeg voor Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om hier wat aan te doen. De bestaande regelgeving is samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Centraal Administratiekantoor (CAK) nagelopen. NZa concludeert dat aanpassen van de regelgeving niet nodig is. Maar de regelgeving is wel verduidelijkt. Het Bijdragebesluit zorg (eigen bijdrage) wordt zodanig aangepast dat duidelijk is dat er geen minutenregistratie nodig is. 

Oplossingen voor minutenregistratie

VWS heeft het organisatiebureau Hiemstra & de Vries ingeschakeld om werkbare oplossingen te vinden voor de minutenregistratie. De oplossingen zijn te vatten onder de noemer: ‘planning = realisatie’.
VWS krijgt uit het veld het signaal dat er geen gemeenschappelijk beeld bestaat over de inhoud en aanpak van planning=realisatie. De handreiking ‘de minutenregistratie voorbij’, gericht op de extramurale AWBZ, geeft daarin hulp.

Meer weten

  • Rapport De minutenregistratie voorbij (pdf)
    Het rapport is in nauwe samenwerking ontwikkeld met de volgende partijen: een tiental zorgaanbieders en zorgkantoren, de zorgbranches (ActiZ, BTN, V&VN, VGN, Federatie Opvang, GGZ-Nederland),ZN, de cliëntorganisaties, het CAK, de NZa en VWS.
  • Brief staatssecretaris Martin van Rijn over Planning = realisatie (pdf)
    Deze brief beschrijft de mogelijkheden die er zijn om de fixatie op de minutenregistratie (tijdregistratie) los te laten. Dat kan door het toepassen van het principe van ‘planning = realisatie’. Dit moet er toe leiden dat de zorgprofessionals meer ruimte ervaren in de uitvoering en meer aandacht kunnen besteden aan de cliënt.
  • Memo adviescommissie Care (pdf)
    De NZa onderschrijft de wens van de staatssecretaris tot het terugdringen van de aministratieve lasten. Deze memo beschrijft het onderzoek en de analyse die NZa heeft uitgevoerd binnen haar eigen regelgeving. Conclusie is dat de NZa geen regelgeving heeft die minutenregistratie voorschrijft en dat het declareren op basis van een zorgplan met de huidige regelgeving mogelijk is.

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg