invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

In voor zorg-scanners

Deze pagina is bedoeld voor In voor zorg-scanners. 

Documenten

Documenten te gebruiken ter voorbereiding op de scan en te gebruiken bij de scanpresentatie:

Voorafgaand aan de scan ontvangt u de documenten van de organisatie via de ondersteuners tranchemanagement.

Aspecten organisatie

In de scan worden de volgende aspecten van de organisatie in kaart gebracht:

 • Risico’s en kansen voor de organisatie
 • De beeldvorming van de organisatie door de omgeving
 • Het businessmodel van de organisatie, de missie, visie en strategie
 • De uitvoering van de strategie: het strategisch beleidsplan inclusief de zorgvisie, de positionering en het portfolio aan activiteiten
 • Competenties van de organisatie: mate van proactief leiderschap en de competenties van het personeel
 • De financiën van de organisatie: de inkomstenstromen, financiële gezondheid en de wijze waarop het vastgoed is gerealiseerd
 • Alignment tussen al deze zaken

Betrokken personen

U spreekt over het algemeen met de volgende personen om tot een goede scan te komen:

 • Bestuurder
 • Lid van de ondernemingsraad
 • Lid van de cliëntenraad
 • Manager financiën
 • Manager Personeel en Organisatie (P&O)
 • Manager Human Resource Management (HRM)
 • Manager huisvesting
 • Uitvoerende Medewerkers
 • Regiomanager

Per scan ontvangt u een opdrachtbevestiging inclusief projectnummer en de te besteden uren.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Koning via telefoon 030 789 25 10 of per e-mail c.koning@vilans.nl

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg