invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Yulius Autisme: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In 2010 is de divisie Yulius Autisme opgericht. Deze divisie bundelt alle organisatieonderdelen binnen Yulius die zich richten op cliënten met een autismespectrumstoornis, ongeacht hun levensfase en omgeving. Yulius Autisme fungeert daarbij als een specialistisch behandel- en expertisecentrum (diagnostiek, behandeling en begeleiding) in de tweede en derde lijn. Voor het ambulante gedeelte is er sprake van een combinatie van tweede en derde lijn en voor de klinische voorzieningen kan vanuit heel Nederland worden verwezen. Verder beschikt Yulius Autisme over 2 voorzieningen voor Beschermd Wonen (BWC en BWO) en over een long stay-voorziening (klinisch wonen).

Toekomstbestendig Wonen van Yulius Autisme.

Het doel van dit In voor zorg-traject was om nieuwe woonconcepten te ontwikkelen die de zelfstandigheid bevorderen en ontwikkeling van cliënten in veiligheid mogelijk maken. De organisatie is gestart met dit project omdat de doorstroom en uitstroom in de beschermde woonvormen stagneerden. De gewenste veranderingen zijn onder andere tot stand gekomen door het wijzigen van de visie, werkwijze, huisvesting, ict en cultuur. Direct vanaf het begin dat de cliënt in beeld is de begeleiding inzetten op behoud of bevordering van zelfstandigheid. Het In voor zorg-traject heeft geresulteerd in:

  • 20% van alle cliënten ervaart nu al een grote zelfstandigheid doordat zij in hun eigen woning kunnen leven.
  • Meer samenwerken met het netwerk van de cliënt.
  • Zorg/behandeling nu bij voorkeur ambulant en outreachend inzetten.
  • Daarbij structureel samenwerken met ketenpartners; met zorg op afstand door toepassing van ICT-middelen.
  • Satellietwoningen verder uitbreiden in samenwerking met de woningcorporatie.

De resultaten zijn geborgd met o.a. een kernteam voor Sociale Netwerk Versterking en diverse acties in jaarplannen.

Aanpak

Het project is in 2 fases doorlopen: in de eerste fase is een grondige analyse gedaan naar de behoeften. Daarbij is een verbinding gelegd met visie en strategie. Op basis van de analyse is een plan van aanpak samengesteld wat is uitgewerkt in de tweede fase. Samen een projectmanager, projectleiders en projectmedewerkers van 7 projectgroepen is gewerkt aan de transitie. Medewerkers, cliënten en cliëntenvertegenwoordigers zijn nauw betrokken geweest bij het project.

Meer weten

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg