invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Berkumstede is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Berkumstede biedt een totaalpakket aan wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan met name senioren in de wijk Berkum in Zwolle. Berkumstede stelt de cliënt hierbij centraal en heeft oog voor kwaliteit en betrokkenheid. Berkumstede levert een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, zelfredzaamheid, het welzijn en het welbevinden van inwoners van de wijk Berkum. Zij helpt 55+ers om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Berkumstede speelt flexibel in op vragen van de doelgroep, met als uitgangspunten:

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Persoonlijke aandacht
  • Dicht in de buurt
  • één plaats voor alle vragen
  • Hulp en ondersteuning
  • Gemak en comfort

Berkumstede wil een keten van op elkaar aansluitende (zorg)voorzieningen realiseren waarvan ouderen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving gebruik kunnen maken. 

Ondersteuningsvraag In voor zorg!

Stichting Berkumstede heeft In voor zorg! gevraagd haar te ondersteunen bij de transitie van traditionele naar ondernemende gastvrije organisatie. Zij wil dit bereiken door het versterken van de bedrijfsvoering en het ontwikkelen van de professional in het primaire proces.

Meer informatie 

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg