invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

SIG: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van SIG was om de organisatie te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie die ondanks de grote veranderingen in de zorg in staat is om kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening te bieden aan huidige en toekomstige cliënten.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van SIG is afgerond in april 2014.

Resultaten

Het traject heeft op een aantal punten zeer goede resultaten geboekt:

  • Financiën: Grotere caseload per medewerker door slimmer werken (inzet laptop, minder overleg, korter begeleidingsplan). Dit heeft geleid tot een productiviteitsstijging van 15 % bij ambulant werken met gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast biedt de organisatie nu ook een gevarieerder en productiever aanbod dagbesteding door meer cliënten per begeleider en samenwerking met andere organisaties
  • Nieuwe financiers en samenwerkingspartners: De systematische aandacht voor ontwikkelingen in het werkveld en wetgeving maakt dat er waardevolle samenwerkingsrelaties zijn opgebouwd en versterkt in de regio. De SIG is duidelijk een partij voor de gemeenten.
  • Client: De cliënttevredenheid was al goed en is zelfs toegenomen van 8 naar 8,3.
  • Medewerkers: Een lichte toename medewerkerstevredenheid van 7,7 naar 7,8
  • Vrijwilligers: De samenwerking met vrijwilligers is een onlosmakelijk onderdeel van het werken geworden.

Methode

  • Een gezamenlijk start en het instellen van werkgroepen waarin medewerkers zelf de kans krijgen om ideeën aan te dragen 
  • Test door het uitvoeren van pilots, zoals laptop gebruiken in de ambulante zorg en een verkort begeleidingsplan
  • Aantal cliënten per begeleider bij de dagbesteding en ambulante zorg is verhoogd. Dit was haalbaar door enerzijds de efficiency maatregelen en anderzijds door bij groepen stelselmatiger een minimum aantal cliënten in te stellen
  • Training Sociale Netwerk Strategieën samen met enkele ketenpartners georganiseerd
  • Relatieteams per regio/gemeente ingesteld. Zo worden contacten systematisch onderhouden en geïntensiveerd.

Vervolg

De gesubsidieerde pilotprojecten in Haarlem en de IJmond geven inzicht in de combinatie zorg en vrijwilligers. De gemeenten en betrokken organisaties kunnen hierdoor specifiekere afspraken maken over de ondersteuning van de kwetsbare burgers in de regio Kennemerland.

Organisatie

SIG biedt mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrum problematiek ondersteuning, begeleiding en zorg op alle levensgebieden: Wonen, werken/dagbesteding en welzijn/vrije tijd. Bij SIG vindt men het belangrijk dat cliënten zelf kiezen – de organisatie stelt zich creatief en flexibel op bij het vinden van oplossingen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg