invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Leger des Heils Gelderland is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Alcohol- of drugsverslaafden, dak- en thuislozen, mensen die in aanraking zijn gekomen (of dreigen te komen) met justitie, mensen met schulden, gezinnen met opvoedproblemen, kinderen en jongeren in de knel, mensen die in de laatste fase van hun leven niet meer thuis kunnen wonen, zij kunnen allemaal bij Leger des Heils Gelderland terecht. Het Leger des Heils richt zich op de allerzwaksten: de onderlaag van de onderkant van de samenleving. Daarmee onderscheidt het Leger des Heils zich van andere zorgorganisaties.

Leger des Heils Gelderland en In voor zorg!

De transitie die het Leger des Heils Gelderland begeleid door een In voor zorg-coach gaat doormaken is er een waarbij zij (meer) met multidisciplinaire, wijkgerichte teams gaat werken. Deze teams zijn gespecialiseerd in extramurale dienstverlening in de wijk, met een focus op mensen/gezinnen met meervoudige problematieken. De slogan van het In voor zorg-traject is: 'Met de fiets de wijk in: ondernemend, onderscheidend en vraaggericht maatwerk leveren in de ambulante zorg'. De gevraagde verandering bij Leger des Heils Gelderland is ingrijpend. Ander gedrag, een andere manier van handelen ('van zorgen voor naar zorgen dat') en andere samenwerkingsvormen. Met dezelfde mensen, grotendeels hetzelfde werk op een andere manier doen.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg