invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Kentalis: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van Kentalis was: meer zelfstandigheid van de cliënt, de beste zorg bieden, de grote reisafstanden beperken en specifieke expertise landelijk beschikbaar stellen, zowel voor de eigen medewerkers als voor collega zorgaanbieders. Om dit te bereiken wil Kentalis leren hoe technologie (zorg op afstand) kan worden ingezet.

Doorlooptijd

Het traject liep van mei 2010 tot en met mei 2013.

Methode

De focus is in de aanpak op netwerkvorming binnen de organisatie gelegd, waarbij medewerkers elkaar inspireren, informeren en van elkaar leren.

Resultaten

Het is gebleken dat de bottom-up benadering werkt. De beweging is ingezet en onomkeerbaar. Omdat medewerkers uit het primaire proces de pilots zelf hebben ontwikkeld en uitgevoerd, doen zij direct ervaring op in de wijze waarop zorg op afstand kan worden ingepast in werkprocessen en methodieken. Door klein te beginnen en daarna verder te bouwen, worden snel successen behaald. Storytelling door medewerkers inspireert collega’s om ermee aan de slag te gaan. Naast de bottom-up benadering van de invoering van zorg op afstand, geeft het management een duidelijke richting aan voor toepassing van eHealth binnen de hele organisatie van Kentalis.

Vervolg

Kentalis gaat zorg op afstand in de organisatie meer status geven door:

  • Succesvolle zorg op afstand pilots stevig neer te zetten door story telling
  • Bottom-up stimuleren van nieuwe ideeën: Medewerkers ruimte blijven geven om zelf – onder regie – initiatieven uit te voeren en door te ontwikkelen.
  • Kennis te delen over bestaande initiatieven en de potentie van eHealth door actief in te zetten op kennisteams, kennisdagen.
  • De visie van het Programmaoverleg ICT helder uit te werken in ambities, doelstellingen en financiële consequenties

Organisatie

Kentalis is een landelijke organisatie gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Zo'n 3028 medewerkers en 190 vrijwilligers helpen zo'n 3771 mensen die doof zijn, slechthorend, doofblind zijn of ernstige vormen van communicatieproblemen hebben als gevolg van autisme.

Meer informatie 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg