invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Twentse Zorgcentra: resultaten In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om ook in de toekomst zowel cliëntgericht als marktgericht te kunnen opereren, neemt DTZC deel aan In voor zorg!. Door de deelname aan het programma hoopt de organisatie beter in te kunnen spelen op de veranderde omstandigheden in de zorg.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van De Twentse Zorgcentra is afgerond op 22 juni 2012.

Resultaten

De Twentse Zorgcentra biedt mensen met een verstandelijke handicap passende zorg, begeleiding en ondersteuning waar zij zelf om vragen. Een grote verscheidenheid aan zorg- en dienstverleningsvormen zijn hiervoor ontwikkeld. Het doel hiervan is een verhoging van de cliënt- en medewerkertevredenheid bij 3 zorglocaties van de Twentse Zorgcentra. Om daar te komen streefde de organisatie naar het cijfer 9+ voor de beleving van de zorg bij zowel de cliënt als de medewerker. Hiervoor is gekeken naar de zorgprocessen en de activiteiten die een belangrijke rol spelen bij de beleving van de zorg door de cliënt zelf. In dit geval is onderzocht hoe de zorg voor de cliënten bij de start en finish van de dag verbeterd kunnen worden. De cliënten en de medewerkers zijn meer tevreden en het proces is zodanig verbeterd, dat van de geïmplementeerde 9+ verbeteringen nu al is besloten deze verder door te voeren. Medewerkers zijn getraind en om zelfstandig voor andere woongroepen de cliëntbeleving van het cliëntsysteem (cliënten en cliëntvertegenwoordigers) continu te verbeteren.

Methode

Ontwikkelen Client Journey op 3 woongroepen rondom de 'Start & Finish van de Dag'.

 • Client Journey 1.0: In kaart brengen van huidige processen en contactmomenten tussen organisatie en cliënt (Inschatting cliëntbeleving)
 • Client Journey 2.0: Doormiddel van belevingsonderzoek op de woongroepen in beeld brengen context, cliëntbeleving, emoties en verwachtingen per episode. Inzicht krijgen in de belevingsthema’s bij cliënten.
 • Client Journey 3.0: Ideeën genereren en indelen (9+) per belevingsthema. Invulling geven aan gewenste cliëntbeleving. Prioritering van ideeën
 • Waarmaken: Uitvoeren van pilots op de woongroepen om ideeën te testen en waar mogelijk daarvan het effect te meten.
 • Client Journey training
  Training van de Journey methodiek binnen de DTZC organisatie. Daarmee zijn 2 medewerkers getraind en gecertificeerd om zelfstandig een Client Journey uit te kunnen voeren.

Vervolg

Woongroepen waar Client Journeys zijn uitgevoerd:
Bij alle woongroepen waar Client Journeys zijn uitgevoerd heeft dit tot een dusdanig enthousiasme bij cliënten en begeleiding geleid, dat er is besloten om het onderdeel van de dagelijkse werkwijze te gaan maken. Voorbeelden:

 • Niet alle gegenereerde ideeën uit de Client Journeys zijn al geïmplementeerd. De woongroepen willen de overige pilots in 2013/2014 gaan prioriteren en uitvoeren
 • Cliëntbeleving als vast agendapunt op het teamoverleg
 • Zelfstandig videobeelden maken van de Start & Finish van de dag en gebruiken voor zelfreflectie met begeleiders

Twentse Zorgcentra:

 • Er zijn medewerkers opgeleid en gecertificeerd om de Client Journey methode zelf toe te passen binnen DTZC
 • De Client Journey methode vormt een blauwdruk: de belevingskaders zijn te gebruiken voor andere identieke woongroepen binnen DTZC
 • In 2013 zullen de gecertificeerde medewerkers zelf een aantal Client Journeys gaan uitvoeren binnen DTZC op andere woongroepen.

Organisatie

De Twentse Zorgcentra (DTZC) levert een compleet pakket aan diensten binnen de zorg voor verstandelijke gehandicapten. Met 3.000 medewerkers en vrijwilligers, 1.450 cliënten en 42 locaties is de organisatie actief in de Twentse regio’s Almelo, Enschede en Losser.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg