invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Swinhove Groep is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Swinhove Groep biedt met 550 medewerkers en 450 vrijwilligers ouderenzorg in Zwijndrecht en omgeving. De organisatie heeft 4 intramurale locaties, waaronder een zorghotel, zorg overdag en thuiszorg. De organisatie is lid van de Corona Woonzorgalliantie, een alliantie van zorgorganisaties die innovatie vormen van zorg, wonen en dienstverlening voor ouderen stimuleert.

De Swinhove Groep wil cliënten meer mogelijkheden geven om zelf de regie te blijven voeren. Dit betekent: afstappen van grootschalige afdelingen en overgaan naar – verschillende vormen van – kleinschalige concepten. Voor de medewerkers betekent dit ingrijpende verandering en een nieuwe manier van werken. Projectleider Annelies Baars: ‘In een team kun je met collega’s overleggen. Bij kleinschalig wonen moet alles uit jezelf komen.’ In voor zorg! begeleidt dit verandertraject en helpt bij het implementeren van kleinschalig wonen op 3 locaties.

Draagvlak creëren voor werken in kleinschalige woonvormen

De ondersteuning van In voor zorg! richt zich in eerste instantie op de praktische uitwerking van het concept en op het verkrijgen van draagvlak voor de veranderingen. Meer ruimte voor medewerkers, werkbezoeken bij andere organisaties en goede begeleiding van medewerkers helpen hierbij. Leidinggevenden volgen een apart coach-de-coach-traject als voorbereiding op hun veranderde rol in een kleinschalige woonvorm.

De inspanningen leveren inmiddels eerste resultaten op. Projectleider Annelies Baars: ‘Het concept komt steeds meer tussen de oren te zitten. Je ziet medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen. Er is meer bereidheid om problemen op te lossen.’

Meer informatie

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg