invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

16 december 2013: In voor zorg-najaarscongres

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat betekent dat er vaker een beroep gedaan zal worden op het eigen sociale netwerk van mensen.

Indien nodig zijn er voorzieningen via de gemeente, de zorgverzekeraar of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) beschikbaar. En als thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

Op maandag 16 december 2013 organiseren wij het landelijke In voor zorg-najaarscongres. We informeren u over de meest actuele ontwikkelingen en beleid in de zorg. We gaan in op de veranderingen in zorg en maatschappij én de impact hiervan op burgers, cliënten en uw organisatie. Wat betekent dit voor de visie, de strategie en de dienstverlening van uw organisatie? Wat verandert er in uw werk?

Veranderingen in vraag, organisatie en werk: leren van elkaar

In een aanbod van bijna 100 presentaties, dialoogtafels en keynote-sprekers laten wij u kennis maken met organisaties die veranderingen al succesvol hebben doorgevoerd. Wat kunnen wij leren van hun ervaringen? Wat zijn hun keuzes en welke strategie hanteren zij? Wat betekenen deze veranderingen voor hun cliënten, burgers, medewerkers en maatschappij?

Programma

Volg het congres via de livestream!

Interactief programmaoverzicht

 Masterpakketten

In plaats van het reguliere congresprogramma kunt u een masterpakket volgen voor inhoudelijke verdieping op een bepaald thema. Een masterpakket bestaat uit 2 presentaties en 1 interactieve workshop.

Bestuurdersprogramma

Bestuurders kunnen zich inschrijven voor een speciaal bestuurdersprogramma:

Datum en locatie

Doelgroep

In voor zorg! heeft met het ministerie van VWS afgesproken dat alleen veldpartijen – zorgorganisatie, gemeentes, verzekeraars en regelgevende overheden - die direct betrokken zijn bij het in hun organisatie invoeren van veranderingen ten gevolge van de hervormingsagenda toegang krijgen tot de werkconferentie. Valt u niet binnen die criteria dan kunt u zich helaas niet aanmelden. Wij willen u er alvast op attenderen dat de plenaire sessies van het congres op 16 december te volgen zijn via een livestream op deze website.

Belangrijke mededeling voor organisatieadviseurs

In voor zorg! heeft met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken dat alleen veldpartijen die direct betrokken zijn bij het in hun organisatie invoeren van veranderingen ten gevolge van de hervormingsagenda toegang krijgen tot de werkconferentie. Dat betekent dat In voor zorg! geen organisatieadviseurs toelaat.

Meer informatie en aanmelden

  • Online inschrijven voor het congres is vanaf heden niet meer mogelijk. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wij helpen u graag op maandag 16 december vanaf 08.45 uur aan de registratiebalie van het NBC te Nieuwegein (externe link)
  • Deelname aan In voor zorg-bijeenkomsten is kosteloos.
  • Download de digitale uitnodiging (pdf) voor het In voor zorg-najaarscongres.
  • Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met In voor zorg! via 030 789 25 10 of per e-mail: info@invoorzorg.nl
  • Twitter en Instagram mee over deze bijeenkomst met hashtag #invoorzorg
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg