invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zuidwester: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zuidwester presenteert de resultaten van hun In voor zorg-traject. Het traject maakt onderdeel uit van de Thematranche Technologie van In voor zorg!. Zuidwester is er voor kwetsbare burgers: kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Zuidwester is zorgverlener en dienstverlener. 

Technologie bij Zuidwester was aanbod gestuurd. Wonen bij Zuidwester betekende standaard het toepassen van akoestische bewaking door het uitluisteren van de cliënt in de nachtelijke uren. Zuidwester is gestart met het verbeteren van de meldbanken en heeft in haar regio’s meldbanken voor (personen)alarmering. De meldbanken zijn niet gekoppeld en hebben te maken met een niet te belopen aantal meldingen in de nacht, door het standaard uitluisteren van alle cliënten. Daarnaast was er sprake van bemensingsintervallen op de meldbanken waardoor niet op alle momenten een centralist achter de meldbank zit. De domoticatoepassingen binnen Zuidwester waren zeer beperkt. Tijd voor verandering! Zuidwester heeft deze problemen aangepakt in een project met de volgende doelstellingen:

  • De autonomie voor cliënten te vergroten dankzij de inzet van technologie, hierbij zijn co-creatie en maatwerk door middel van de gemaakte zorgvraaginventarisaties de uitgangspunten.
  • Het reduceren van het niet te belopen aantal meldingen in de nacht.
  • Het overbruggen van bemensingsintervallen op de meldbanken.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

Vraagsturing en maatwerk voor het toepassen van domotica om de autonomie voor cliënten te vergroten
In dit project is Zuidwester overgestapt op vraagsturing bij het toepassen van technologie. Dit gebeurt op basis van een zorgvraaginventarisatie. Uitgangspunt is nu ‘Nee, tenzij….’ Toezichthoudende domotica wordt alleen toegepast als het niet anders kan. Als toezichthoudende domotica noodzakelijk is, wordt uit een aantal alternatieven gekozen die voor deze cliënt de minst ingrijpende technologie is. Dus geen standaard toepassing, maar technologie op maat van de cliënt.

Het reduceren van het niet te belopen aantal meldingen in de nacht
Door de inzet van domotica op maat zijn de niet te belopen meldingen al aanzienlijk verminderd. De verwachting is dat door nieuwe technologie, die in ontwikkeling is, de meldingen nog minder worden. 'Het aantal geluidsoproepen waren er voorheen gemiddeld 1200 en momenteel zo’n 400.'

Het overbruggen van bemensingsintervallen op de meldbanken
Om de bemensingsintervallen te overbruggen is de wens, de meldbanken te koppelen binnen de regio’s. Het is belangrijk dat de meldingen eerst afnemen, voordat je verantwoord meldbanken kunt overnemen van elkaar.Om dit te bewerkstelligen is Zuidwester lerend verbeterend gestart met de pilot ANC Mobile App. Dit is een applicatie waarmee de zorgprofessional zorgoproepen op afstand kan ontvangen en afhandelen. Oproepen die binnenkomen worden voorzien van gedetailleerde informatie. De volgende stap is om daarnaast de koppeling met het elektronisch cliënten dossier te maken. Zodat de professional direct over gegevens beschikt ter plaatse en niet verschillende systemen hoeft op te starten. De regio die bezig is met het implementeren van ANC Mobiel App, draait meteen ook deze pilot.

Organisatie

Zuidwester is er voor kwetsbare burgers: kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Wij stimuleren hen om het maximale uit het dagelijks leven te halen. Want net als voor ieder ander is het voor cliënten van Zuidwester belangrijk om van het leven te kunnen genieten. Op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling, kunnen wij een uitgebreid ondersteuningsaanbod doen. De organisatie telt ruim 160 locaties en is actief in het Zuidwesten van Nederland. In totaal werken er ongeveer 1.800 medewerkers bij de organisatie. Deze medewerkers staan dagelijks klaar voor 930 cliënten intramuraal.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg