invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Sociom (voorheen RMC en Radius): Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Sociom is een brede welzijnsorganisatie, voortgekomen uit een fusie tussen Radius en RMC. Sociom heeft een breed aanbod aan sociaal werk zoals: maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, vluchtelingen- en integratiewerk en buurtbemiddeling. De welzijnsorganisatie, deelnemer aan Thematranche Welzijn, heeft het In voor zorg-traject afgerond.

Na de fusie tussen RMC en Radius constateerde ze dat de interne samenhang en richting ontbrak. Centrale thema's waren: interne samenhang en focus, externe samenwerking en resultaatgerichtheid. De opgave werd resultaatgericht (intern en extern) verbinden. Het maatschappelijke doel op lange termijn is:

  • Het stimuleren en versterken van eigen regie van burgers
  • Het verbinden tot maatschappelijke samenkracht in de samenleving

Doorlooptijd

Het traject liep van begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • De Interne samenhang met daarbij de focus op gebiedsteams is versterkt. Expliciete kennis hebben van het werkgebied, de vraagpatronen en de gewenste dienstverlening. Visie en missie: Sociom ziet het als haar taak om de samenhang in de samenleving te versterken, waardoor de samenleving (collectief) een vangnet voor elk individu wordt. De organisatie gaat uit van eigen kracht en regie van mensen in deze samenleving. Om de visie in de praktijk te brengen werkt Sociom met integrale gebiedsteams. Deze teams bestaan uit sociaal werkers met ieder eigen specialistische kennis. De sociaal werkers werken in een vast gebied naar eigen voorkeur. Zij werken hierin zelf-organiserend en resultaatverantwoordelijk. Sociom is maatschappelijk ondernemend. De organisatie heeft zich opgesteld als trekker voor de verandering van de gehele dagbesteding in het Land van Cuijk. Het doel is de dagbesteding sterk te verbinden met de dorpen. Daarnaast worden innoverende initiatieven van werknemers aangemoedigd. Voorbeelden zijn: een app waarmee jongeren laagdrempelig kunnen appen met jongerenwerkers, samenwerking met de Rabobank en voorlichtingen over vluchtelingen aan kinderen, ouders en leerkrachten op basisscholen. Ook zijn er veranderingen geweest bij Cliëntenraad en inspraak door vrijwilligers. De organisatie is bezig met het samenvoegen van deze twee groepen in een Raad van Overleg en Advies. Een werkgroep bestaande uit medewerkers, klantengroepen en vrijwilligers maken voorstellen voor dit nieuwe overlegorgaan.
  • Externe samenwerking. Handelingen gaan veel in co-creatie met de klant. Inwoners komen met elkaar tot oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: een onderzoek naar sociale cohesie i.s.m. de wijkraad, voorlichting vluchtelingen en dagbestedingontwikkeling i.s.m. zorgcoöperaties. Individuele hulpvragen worden steeds vaker in een collectief arrangement opgelost. Transparant zijn naar de partners en opdrachtgevers is hierbij ook belangrijk. Sociom laat aan zien waar ze mee bezig zijn en tegen welke dilemma's ze aanlopen.
  • Resultaatgericht. De PR en marketing bij Sociom zijn versterkt. Ze hebben een nieuwe huisstijl ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is in augustus 2016 een nieuwe website de lucht in gegaan. Tweewekelijks verschijnt een advertentie ondersteund door een redactioneel artikel over een onderdeel van de dienstverlening in regionale kranten. Dit resulteert in een groter wordende bekendheid. In november 2016 heeft Sociom een communicatiemedewerker in dienst genomen. Het vertellen van het verhaal over behaalde resultaten en effecten van onze dienstverlening (storytelling). Verschillende metingen worden geïmplementeerd. De effectencalculator is uitgevoerd in ongeveer 15 casussen. In de meeste gevallen is er meer eigen regie en samenkracht bij inwoners ontstaan. Verschillenden enquêtes zijn uitgevoerd over dagbesteding en samenwerking met burgers. De teambarometer wordt gebruikt om de resultaten uit de teams te meten. Het zelfbewustzijn van medewerkers is toegenomen. Ook hebben de teams een werkende overlegstructuur waardoor de samenwerking toe neemt.

Methode

De aanpak van Sociom was coaching door de hele organisatie. Eerst met een focus op het MT niveau en projectgroepen voor organisatie verandering. Daarna zijn gebiedsteams gecoacht en is gemeten met diverse meetinstrumenten. De hele organisatie was betrokken.

Organisatie

Sociom is een brede welzijnsorganisatie. Voortgekomen uit een fusie tussen Radius (Welzijnsorganisatie Land van Cuijk) en RMC (Regionaal Maatschappelijk Centrum). Sociom heeft een breed aanbod van sociaal werk: maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, vluchtelingen- integratiewerk, ondersteuning vrijwillige inzet, opbouwwerk, buurtbemiddeling, detachering bij het Basisteam Jeugd en bij de sociale kernteams en dorpsteams. Sociom werkt in 7 gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, West Maas en Waal en Bergen.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg