invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

DrieGasthuizenGroep vertaalt zzp-systematiek naar de werkvloer

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De DrieGasthuizenGroep (DGG) is een groep gastvrije en kleinschalige verzorgings- en verpleeghuizen in Arnhem. DGG heeft In voor zorg! gevraagd haar te helpen bij het vertalen van de zorgzwaartepakketten (zzp)-systematiek naar de werkvloer.

Dit begon met het in beeld brengen van de klantwensen. Onder begeleiding van In voor zorg-coach Pim Giel is een zorgdienstenportfolio ontwikkeld, dat als onderlegger dient voor het gesprek met de klant over diens wensen. Het resultaat is dat de medewerkers in de zorgteams nu veel directer met cliënten in gesprek zijn over hun wensen en over de mogelijkheden die DGG hen biedt.

De medewerkers redeneren meer vanuit hoe mensen nu leven. Wat vinden cliënten belangrijk? Wat voegt waarde toe in hun leven? Vervolgens wordt er naar oplossingen gekeken. Wie kan er helpen? Kan mantelzorg een bijdrage leveren? Wat kan DGG, gegeven het zzp van de klant, daaraan toevoegen?

Dit leidde er in de praktijk toe dat individuele wensen van de klant als vetrekpunt worden genomen en dat familie en mantelzorg veel actiever betrokken zijn bij het invulling geven aan de ondersteuning van de cliënt.

Betere zorg op maat

Na afronding van het In voor zorg-traject heeft DGG de ervaringen en resultaten uit het traject samengevat in het boekje 'Reisverslag Betere Zorg op maat'. De organisatie heeft de zorgzwaartepakketten gekoppeld aan de ureninzet en is meer cliëntgericht gaan werken. Het verandertraject heeft geleid tot een praktisch handvest dat klanten en medewerkers inspireert om op een effectievere manier met elkaar in gesprek te komen.

De tool 'Zorgarrangement op maat' is ontwikkeld door In voor zorg-coach Pim Giel en Peter Derksen voor de DrieGasthuizenGroep. Dit instrument biedt op eenvoudige wijze snel inzicht in de wensen van de cliënt op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Dit instrument bevat naast een instructie, een dashboard voor de diensten en in te zetten formatie, een uitgebreide menukaart van het aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg, een overzicht van de functies voor de handelingenlijst, een overzicht van de zzp's zoals aangegeven door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en de cliëntbladen waarop de afspraken kunnen worden ingevuld. Door het koppelen van deze informatie maakt de tool berekeningen voor onder andere formatieplanning en wordt duidelijk of de zzp nog in de pas loopt met de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg