invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Strategisch personeelsbeleid

poppetjes op een speelbord

Als toekomstbestendige organisatie moet u flexibel mee kunnen bewegen met een effectief in-, door- en uitstroombeleid van medewerkers, passend bij een veranderende arbeidsmarkt. Nieuwe competentieprofielen, opleiden en HRM-vraagstukken spelen hierin een rol.

Veranderende arbeidsmarkt: nieuwe eisen aan zorgprofessionals

Veel banen in de zorg krijgen een bredere invulling, nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en het begeleiden van mantelzorgers. Ook het leggen van verbindingen in het netwerk van zorg en ondersteuning maakt deel uit van de nieuwe functieprofielen.

Aan zorgmedewerkers worden daarom andere eisen gesteld. Medewerkers moeten beschikken over een hoger opleidingsniveau en andere competenties. Flexibiliteit, ondernemerschap en eigen initiatief, en het vermogen om nauw samen te werken met andere disciplines zijn hier voorbeelden van. Omdat de zorgzwaarte en -complexiteit van cliënten toenemen, is er een stijgende vraag naar hoog opgeleide zorgmedewerkers en zullen zorgfuncties met een laag opleidingsniveau verdwijnen.

Een uitdaging voor uw personeelsbeleid

Zorgorganisaties moeten strategische beslissingen nemen met impact voor de medewerkers. Hoe speelt u als zorgorganisatie - tijdig - in op de ontwikkeling op de arbeidsmarkt? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers voldoen aan de nieuwe functie- en competentieprofielen? Wat valt er op te lossen door bijscholing en hoe haalt u hoog opgeleide medewerkers in huis? Hoe bouwt u aan een nieuwe structuur en een toekomstbestendige organisatie terwijl u gelijktijdig afscheid moet nemen van medewerkers?

Strategisch personeelsbeleid en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg