invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Monitoren, reflecteren en sturen

meetlint

Monitoren is een manier om zicht te houden op de voortgang van de beoogde resultaten, bijvoorbeeld van een verandertraject. Maar ook bij het aansturen van een organisatie of bij het gezamenlijk bereiken van teamdoelen.

Door te meten en te monitoren blijft u reflecteren: Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Het helpt in het kritisch blijven op de interventies die worden gekozen en op de bijdrage die deze leveren aan de gewenste doelen. Het is een middel om samenhang te blijven zien tussen ‘wat doe ik nu’ en ‘waar wil ik heen’. Monitoringsinformatie is in dit opzicht een middel om de koers te bewaken en waar nodig bij te sturen.

Een meetplan opstellen

Hoe kunt u doelstellingen en resultaten uitwerken zodat u zicht krijgt op de voortgang en weet wanneer u iets moet bijstellen? Wat zijn geschikte indicatoren? En hoe stuurt u op de juiste momenten bij? Een meetplan geeft overzicht.

Bij het opstellen van een meet- en monitorplan staat u stil bij de volgende vragen:

  • Wat zijn de beoogde doelstellingen en resultaten van het verandertraject? Hoe dragen deze doelstellingen bij aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg? 
  • Hoe kunnen de resultaten van het traject inzichtelijk gemaakt worden op interventie-, organisatie- en omgevingsniveau? 
  • Wat zijn de indicatoren die iets zeggen over de voortgang en het behalen van resultaten? 
  • Met welke instrumenten worden deze indicatoren gemeten? En op welke momenten vinden metingen plaats?

Meetinstrumenten toepassen

Om monitor- en stuurinformatie te verkrijgen heeft u meetinstrumenten nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld dashboards, evaluatieformulieren of enquêtes zijn. Welk meetinstrument u kiest, hangt af van de indicatoren en resultaten die u wilt meten.

In voor zorg! heeft op basis van de ervaringen in de In voor zorg-trajecten informatie, instrumenten en tools verzameld die u helpen bij het meten, monitoren en analyseren van uw verandertraject of teamresultaten.

Vragen of ondersteuning?

Heeft u vragen? Neem contact op met het team Onderzoek & Monitoring van In voor zorg! via info@invoorzorg.nl of 030 789 2510.

Monitoren, reflecteren en sturen en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg