invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zelfsturing

groep mensen aan tafel in overleg

Zelfsturing is geen doel, maar een middel om efficiënte, cliëntgerichte zorg te verlenen, door een professional met vakmanschap, eigen initiatief en ondernemerschap op het eigen niveau. Het maakt de organisatie flexibeler, zodat er makkelijker kan worden meebewogen met andere doelgroepen, andere zorgvragen of zorgverlening op een andere plek.

Zelfsturing als middel

Voor de invoering van zelfsturing is het nodig om eerst de organisatiedoelstellingen vast te stellen. Vervolgens beantwoordt u de vraag hoe zelfsturing kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen. Op basis hiervan formuleert u een visie op zelfsturing in uw organisatie. Het is belangrijk dat de visie gedeeld en gedragen wordt in de hele organisatie.

Vormen van zelfsturing

Er zijn grote verschillen mogelijk in de mate waarin teams zelfstandig opereren. Teams kunnen bijvoorbeeld zelfstandig, zelf organiserend, zelfverantwoordelijk of zelfsturend zijn. Het onderscheid ligt in de mate waarin zij zelf invulling geven aan hun werk en verantwoordelijk zijn voor de (team-)resultaten. 

Bedrijfsvoering, medewerkers en leiderschap bij zelfsturing

Met het invoeren van zelfsturing gaat een andere inrichting van uw bedrijfsvoering gepaard. Om de zorgverlening efficiënter te maken, worden overbodige processen en overhead geschrapt, administratieve handelingen beperkt. Door alle operationele taken bij het zelfsturende team te leggen, kan het management zich geheel richten op de beleidsmatige vraagstukken. Dat vraagt andere manier van leidinggeven: meer coachend en faciliterend in plaats van sturend.

Het werk van zorgprofessionals is sterk gericht op het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de eigen taken en voor bijvoorbeeld teamresultaten. Dit vraagt ook om samenwerking met andere disciplines en over organisatiegrenzen heen.

Hoe zorg je ervoor dat zelfsturing niet een nieuw vaststaand systeem wordt, maar een organisatiemodel dat kan meebewegen? Hoe kun je zelfsturing nu inrichten om op termijn aan te sluiten bij netwerkorganisatie, de mogelijkheden van communicatietechnologie en flexibele samenwerkingsverbanden?

Ondersteuning door In voor zorg!

Dit dossier helpt u bij het vinden van passende antwoorden op deze en soortgelijke vraagstukken. U vindt hier tools en instrumenten, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden over zelfsturende teams.
Daarnaast bieden wij u op IVZO.net concrete taakondersteuning bij het implementeren van zelfsturing. In de community ‘zelfsturing in de zorg’ op IVZO.net kunt u contact opnemen met andere groepsleden, vragen stellen aan experts en wordt u ondersteund in het stapsgewijs implementeren van zelfsturing in uw organisatie.

Zelfsturing en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg