invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkgericht werken

meisje op de fiets voor een gemeenteplattegrond

Wijkgericht werken heeft als doel om zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt daarom samenwerking plaats. In deze samenwerking staat de cliënt centraal. Hij heeft de regie en wordt ondersteund door zijn eigen sociaal netwerk van familie, vrienden en buren.

Zorgaanbieders: inspelen op zorgbehoefte en samenwerkingspartners

Zorgaanbieders werken nauw samen met de gemeente, maar ook met andere aanbieders en met de eerste lijn. Dit gebeurt in netwerken op wijk- of buurtniveau. De zorgbehoefte in een wijk bepaalt uw inzet en aanbod als zorgorganisatie en de manier waarop u in de wijk samenwerkt met partners uit andere disciplines. Vaak speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol in samenwerking met andere disciplines zoals de huisarts, maatschappelijk werk, fysiotherapie, de woningcorporatie of andere partijen. Zij combineert verpleegkundige taken waarvoor zij bekwaam en bevoegd is met taken op sociaal gebied, zoals het verbeteren van de samenhang tussen preventie, zorg, welzijn en wonen.

Zorgmedewerkers: nieuwe taken, nieuwe werkrelaties

Professionals moeten zich bewust zijn van hun positie binnen het netwerk en in de wijk. Zij kijken in hun werk over de grenzen van hun eigen organisatie heen en hebben te maken met andere werkterreinen en nieuwe taken. Flexibiliteit, zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid leiden tot taakherschikking en hogere functie-eisen aan professionals. Vaak werken zij in zelforganiserende of zelfsturende teams in de wijk.

Aan de slag

Hoe richt u uw organisatie zodanig in dat u goed kunt inspelen op de (veranderende) zorgbehoefte in de wijk? Hoe werkt u samen met partners in de wijk, en hoe stelt u hierbij de cliënt en zijn eigen netwerk centraal? Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering, en voor de manier van werken van uw medewerkers? In voor zorg! heeft in dit dossier relevante informatie, praktijkvoorbeelden en tools samengesteld die u op weg helpen.

Wijkgericht werken en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg